วัดมหาธาตุ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)

วัดมหาธาตุ เป็นชื่อเรียกของวัดที่ที่มีพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า อาจหมายถึง:

ดูเพิ่ม

แก้