วัดป่าเลไลยก์ (ประเทศสิงคโปร์)

วัดป่าเลไลยก์ สิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 49 ซอยเบอโดกวอล์ก ประเทศสิงคโปร์

ประวัติความเป็นมาของวัดป่าเลไลยก์ แก้

สถานที่ตั้งเดิมของวัดป่าเลไลยก์อยู่ที่ถนนโปฮวด ต่อมาวัดป่าเลไลยก์ได้ย้ายมาที่ซอยจาลันนิภาเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีขนาดของพื้นที่วัด กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเป็นศาลาทรงไทย 3 หลัง แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นลานปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนพิธี ส่วนที่สองเป็นศาลาเอนกประสงค์และหอฉัน ส่วนที่สามเป็นที่จำวัดของพระภิกษุสามเณร อย่างไรก็ตาม ก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับชาวพุทธศาสนิกชนที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการเสนอให้ย้ายวัดมาที่ 49 ซอยเบอโดก วอล์ค โดยฆราวาสชื่อ นายวี เตียม ซิว ได้มีจิตศรัทธาขายที่ดินให้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของมูลค่าจริง ได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างโดยอาสาสมัครทั้งชาวสิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ และมีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริมหาเถระ สกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ การก่อสร้างวัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเฉลิมฉลองในปี พ.ศ.  2516

ต่อมาในปี พ.ศ.  2547 คณะกรรมการวัดป่าเลไลยก์มีมติที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับกับกิจกรรมของวัดและจำนวนที่เพิ่มขึ้นของพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่มีความสนใจในการที่จะศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

อ้างอิง แก้

  • หนังสือ "พระมหาเจดีย์ธรรมสถิตย์ ณ วัดป่าเลไลยก์"

พิกัดแผนที่ แก้

1°19′52″N 103°56′47″E / 1.331184°N 103.946295°E / 1.331184; 103.946295