วัดประชาระบือธรรม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดประชาระบือธรรม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ปัจจุบันมีพระครูปลัดสุรพล​ ธ​ม​ฺ​มเช​ฏ​โฐ​ เป็นรักษา​การเจ้าอาวาส[1]

วัดประชาระบือธรรม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดประชาระบือธรรม, วัดบางกระบือ
ที่ตั้งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครู​ปลัด​สุรพล​ ธ​ม​ฺ​ม​เช​ฏ​โฐ​ รักษาการ​แทน​เจ้าอาวาส​
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดประชาระบือธรรมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 โดยมีบิดาของพระภิกษุคงและญาติ ๆ ได้อุทิศที่ดินถวายและสร้างวัด เรียกชื่อวัดว่า วัดบางกระบือ เนื่องจากบริเวณโดยรอบวัด ชาวบ้านได้นำกระบือมาเลี้ยงกันมากและเรียกคลองนี้ว่า คลองบางกระบือ เมื่อได้สร้างวัดจึงได้ขนานนามวัดตามชื่อคลองนี้ ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันบูรณะวัดจนเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ จึงได้เปลี่ยนนามวัดใหม่ให้ไพเราะยิ่งขึ้นว่า "วัดประชาระบือธรรม" และใช้มาจนทุกวันนี้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 21 เมตร ยาว 30 เมตร ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2501 ในด้านการศึกษา วัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2486 นอกจากนั้นยังได้ให้การอนุเคราะห์แก่โรงเรียนประชาระบือธรรมและจัดมูลนิธีสำหรับเด็กยากจน โดยให้สถานที่ปลูกสร้างอาคาร เนื้อที่ 2 ไร่เศษ[2]

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7.40 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 จนราว พ.ศ. 2553 ทางวัดได้ยกโบสถ์ขึ้นให้สูง 3.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม มีการขุดพบอุโมงค์ลึก 1 เมตร และพบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายจำนวนมาก[3] กุฏิสงฆ์จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง อาคารคอนกรีต 3 หลัง หอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ศาลาการเปรียญกว้าง 17 เมตร ยาว 25 เมตร ราวปี พ.ศ.

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระภิกษุคง พ.ศ. 2460–2469
 • พระภิกษุเปลี่ยน พ.ศ. 2469–2470
 • พระภิกษุเทียม พ.ศ. 2470–2475
 • พระภิกษุเล็ก พ.ศ. 2475–2485
 • พระครูนิพัทธธรรมคุณ พ.ศ. 2486–2517
 • พระครูไพโรจนาภรณ์ พ.ศ. 2518–2547​
 • พระครูสกลธรรมสาธก​ พ.ศ.​ 2547-2566
 • พระครู​ปลัด​สุรพล​ ​ธ​ม​ฺ​มเช​ฏ​โฐ​ รักษาการ​แทน​เจ้าอาวาส​

อ้างอิง แก้

 1. "วัดประชาระบือธรรม". พระสังฆาธิการ.
 2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 171–172.
 3. "พบพระสมัยอยุธยาใต้โบสถ์วัดประชาระบือธรรม". คมชัดลึก. 4 กุมภาพันธ์ 2553.