วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยและเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง วัดแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม

วัดบางพลีใหญ่ใน
หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดบางพลีใหญ่ใน
ที่ตั้งตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท (มหานิกาย)
เจ้าอาวาสพระราชเสนาบดี (จรัญ วงษ์ดี)

ประวัติแก้ไข

วัดบางพลีใหญ่ใน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้อยู่ริมคลองสำโรง ห่างจากประตูน้ำ สำโรง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่

ทางประวัติศาสตร์ พระนเรศวรทรงยาตรากองทัพ ขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา มาถึงตำบลหนึ่งไม่ปรากฏนาม ทางทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงตามตำรับพิชัยสงคราม เมื่อชนะสงครามแล้ว พระองค์ทรงกลับมาสร้างพลับพลานี้และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ต่อมา เรียกชื่อตามตำบลที่ทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงว่า ตำบลบางพลี จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลี ต่อมามีพระองค์ใหญ่ คือหลวงพ่อโต มาประดิษฐานในอุโบสถ และมีวัดบางพลีใหญ่กลางอยู่ด้านนอก จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโต มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

รูปที่ 1 พระอธิการจันทร์

รูปที่ 2 พระอธิการดำ

รูปที่ 3 พระอธิการจันทร์

รูปที่ 4 พระอธิการเสม

รูปที่ 5 พระอธิการไสว

รูปที่ 6 พระปลัดกุ่ย สุทัศโน

รูปที่ 7 พระมหารัตน์

รูปที่ 8 พระครูพิศาล สมวัตต์ (ม้วน สุเมโธ งามขำ)

รูปที่ 9 พระครูวุฒิธรรมสุนทร (พุธ แย้มสบาย)

รูปที่ 10 พระครูโสภณธรรมานุกูล

รูปที่ 11 พระราชเสนาบดี (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) (จรัญ วงษ์ดี) วิทยฐานะ น.ธ.เอก ตำแหน่งปัจจุบัน - เจ้าคณะตำบลบางพลี - เจ้าอาวาสพระอารามหลวง