วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นชื่อของวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นวัดที่ใช้ประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย และเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง

วัดบางพลีใหญ่ใน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางพลีใหญ่ใน
ที่ตั้งเลขที่ 130 หมู่ที่ 10 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท (มหานิกาย)
เจ้าอาวาสพระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม) วงษ์ดี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดบางพลีใหญ่ในตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้อยู่ริมคลองสำโรง ห่างจากประตูน้ำสำโรงประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่

ทางประวัติศาสตร์ พระนเรศวรทรงยาตรากองทัพ ขับไล่ข้าศึกมาทางทิศตะวันออก ของกรุงศรีอยุธยา มาถึงตำบลหนึ่งไม่ปรากฏนาม ทางทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงตามตำรับพิชัยสงคราม เมื่อชนะสงครามแล้ว พระองค์ทรงกลับมาสร้างพลับพลานี้และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ต่อมาเรียกชื่อตำบลที่ทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงว่า ตำบลบางพลี จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า วัดบางพลี ต่อมามีพระองค์ใหญ่คือหลวงพ่อโต มาประดิษฐานในอุโบสถ และมีวัดบางพลีใหญ่กลางอยู่ด้านนอก จึงเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามว่า "วัดบางพลีใหญ่ใน" หรือ "วัดหลวงพ่อโต" มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

รายนามเจ้าอาวาส แก้

รูปที่ 1 พระอธิการจันทร์

รูปที่ 2 พระอธิการดำ

รูปที่ 3 พระอธิการจันทร์

รูปที่ 4 พระอธิการเสม

รูปที่ 5 พระอธิการไสว

รูปที่ 6 พระปลัดกุ่ย สุทัศโน

รูปที่ 7 พระมหารัตน์

รูปที่ 8 พระครูพิศาลสมวัตต์ (ม้วน สุเมโธ งามขำ)

รูปที่ 9 พระครูวุฒิธรรมสุนทร (พุธ แย้มสบาย)

รูปที่ 10 พระครูโสภณธรรมานุกูล

รูปที่ 11 พระราชเสนาบดี (จรัญ สิริธมฺโม วงษ์ดี) วิทยฐานะ น.ธ.เอก (เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) ตำแหน่งปัจจุบัน - เจ้าคณะตำบลบางพลี - เจ้าอาวาสพระอารามหลวง