วัดบางขุนเทียนนอก

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดบางขุนเทียนนอก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร[1] วัดแห่งนี้สร้างเมื่อราว พ.ศ. 2246 ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วัดยมโลก ตั้งอยู่บริเวณสามแยกที่คลองบางขุนเทียนบรรจบกับคลองด่าน โดยมีวัดบางขุนเทียนกลางและวัดบางขุนเทียนในตั้งอยู่เรียงกัน[2]

วัดบางขุนเทียนนอก
วัดบางขุนเทียนนอก
แผนที่
ที่ตั้งซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 ถนนพระรามที่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูเกษมสุตาภรณ์ (กมล ป.ธ.4 )
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
หมู่พระพุทธรูปในอุโบสถ

อาคารเสนาสนะและภาพจิตรกรรมฝาผนัง แก้

อุโบสถของวัดมีขนาด 7 ห้อง หลังคาซ้อนชั้น ชั้นลด 3 ชั้น ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีหลังคาบังสาดหรือที่เรียกว่า จันหับ รอบอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มประตู 4 ด้าน และมีเจดีย์ทรงปรางค์ประจำมุม องค์เจดีย์มีลักษณะโปร่งเพรียว (คาดว่าสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น) หน้าบันอุโบสถไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับด้วยเครื่องเคลือบกระเบื้องสีแบบจีน แสดงภาพธรรมชาติ ตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เสาหลังคาบังสาดประดับบัวหัวเสา ชายคามีคันทวยรับน้ำหนัก ซุ้มประตูประดับปูนปั้น มีลวดลายสอดคล้องกับหน้าบัน อันเป็นศิลปกรรมอย่างเทศ วิหารหลวงพ่อทวด มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่ตั้งบนดาดฟ้า[3]

 
จิตรกรรมฝาผนังบนบานหน้าต่าง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังชำรุดมาก ภาพอยู่เหนือช่องประตูด้านหลังพระประธาน เขียนเรื่องพุทธประวัติ น่าจะเขียนราวรัชกาลที่ 3 ส่วนผนังด้านข้าง ระหว่างช่องหน้าต่า ภาพชำรุดมาก ภาพวาดเหนือช่องหน้าต่าง เป็นภาพวาดกิจของสงฆ์ เชื่อว่าเป็นงานเขียนซ่อมแทนที่จิตรกรรมเดิม มีฝีมือด้อยกว่าภาพพุทธประวัติด้านหลังพระประธาน จุดเด่นที่สำคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง คือ มีภาพบุรุษกับสตรีคู่กันหลายชาติ ได้แก่ สตรีชาวเกาหลีกับบุรุษชาวอาหรับ, สตรีกับบุรุษชาวดอดชิ (ดัตช์), สตรีชาวไทยกับบุรุษชาวไทย, สตรีชาวลาวยวนกับบุรุษชาวจาม, สตรีชาวกระแชกับบุรุษชาวแอฟริกา, สตรีชาวหุ้ยหุยกับบุรุษชาวแขกปะถ่าน (ปาทาน) และพราหมณ์รามเหศร์กับสตรี[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางขุนเทียนนอก". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดบางขุนเทียนนอกพ้อสื่อเสนอมุมเดียว เผยเหตุทุบ เสือปลัดขิก หวังจบเรื่อง-ห่วงมีปัญหาพระผู้ใหญ่ ยันไม่ละกิจสงฆ์". มติชน. 18 กันยายน 2560.
  3. "ตระกูลเก่าแก่เผย เลิกทำบุญ วัดบางขุนเทียนนอก รับไม่ได้ สร้างปลัดขิกทั่ววัด ทำลายศักดิ์ศรีโบราณสถาน". มติชน. 12 กันยายน 2560.
  4. "ไทยทัศนา : (12) 'ภาพสิบสองภาษา' วัดบางขุนเทียนนอก". วอยซ์ออนไลน์. 16 มกราคม 2559.