วัดบางกะพ้อม

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดบางกะพ้อม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา

วัดบางกะพ้อม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางกะพ้อม, วัดบางกระพ้อม, วัดบังกับพ้อม
ที่ตั้งถนนบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

มีตำนานเล่ากันมาว่า ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีชาวบ้าน 2 คนซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้หนีศึกสงครามมาตั้งหลักทำมาหากินที่บ้านบางกะพ้อมแห่งนี้ โดยยึดการสานกระพ้อม (ภาชนะคล้ายกระชุ แต่ใหญ่กว่า) เพื่อยังชีพ แต่อยู่ได้ไม่นานนักก็ถูกพม่าบุกโจมตี ครั้นจะหนีก็ไม่ทัน จึงเข้าไปหลบอยู่ในกระพ้อมที่สานเอาไว้และได้อธิษฐานว่าถ้ารอดพ้นจากความตายครั้งนี้ไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้ ต่อมาเมื่อรอดพ้นจากอันตรายใด ๆ จึงปฏิบัติตามคำพูดที่กล่าวไว้โดยสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดบังกับพ้อม ต่อมาชื่อคงเพี้ยนไปหรือถูกเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม กลายเป็น "วัดบางกะพ้อม" มาจนถึงปัจจุบันนี้

ศาสนสถานและถาวรวัตถุ แก้

  • วิหารวัดบางกะพ้อม
  • วิหารหลวงพ่อคง
  • วิหารหลวงพ่อ 6 องค์
  • วิหารหลวงพ่อดำ

อ้างอิง แก้