วัดน้อยนพคุณ

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดน้อยนพคุณ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อ วัดน้อย สร้างโดยสนมผู้หนึ่งในพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้สร้อยนามเพิ่มเติมเป็น "วัดน้อยนพคุณ" วัดมีพื้นที่ 20 ไร่ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน[1]

วัดน้อยนพคุณ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดน้อยนพคุณ, วัดน้อย
ที่ตั้งเลขที่ 2 ซอยวัดน้อยนพคุณ ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถทรงไทยสร้างปี พ.ศ. 2470 มีความกว้าง 13 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 18 เมตร มีประตูทางเข้า 2 ประตู ระหว่างประตู ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด นามว่า พระพุทธนพคุณปฏิมากร หน้าบันแกะสลักลายไทย ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย มีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรตั้งอยู่ซ้าย-ขวา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ ภายนอกมีกำแพงแก้วที่ประดิษฐ์ลวดลายเหล็กดัด เป็นช่อกุหลาบในแจกัน ซึ่งกุหลาบนั้นถือว่าเป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด[2]

ด้านหน้าอุโบสถมีวิหารน้อย หน้าบันวิหารแกะสลักเป็นรูปช้างสามเศียร สัญลักษณ์ของสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดินปั้น 2 องค์ ชาวบ้านเรียกขานกันว่า หลวงพ่อสองพี่น้อง ขนาดหน้าตักกว้าง 57 นิ้วและ 53 นิ้ว ด้านหลังวัดมีอาคารที่พักสงฆ์ขนาด 3 ชั้น มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประมาณ 50 รูป

อ้างอิง แก้

  1. "วัดน้อยนพคุณ". พระสังฆาธิการ.
  2. "ลพ.ทวด-พระปิดตาเลื่อนสมณศักดิ์เสก๙วาระ อิ่มบุญช่วยพระใต้ สร้างตึกสงฆ์ วัดน้อยนพคุณ". เดลินิวส์.