วัดชุ้ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วัดชุ้ง
Map
ที่ตั้งตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดชุ้งตั้งวัดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2380 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคํญ ได้แก่ อุโบสถที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้น 2 ข้าง ผนังเจาะช่องหน้าต่าง ด้านละ 1 บาน ฐานพระอุโบสถแอ่นโค้งแบบท้องเรือ ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ หลังคาเครื่องไม้ลดมุขสองชั้นไม่มีหน้าบัน รอบอุโบสถมีกำแพงแก้ว แต่ปัจจุบันพบเพียงร่องรอยแนวกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้[2] เจดีย์ 2 องค์ องค์แรกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถ เป็นเจดีย์รายย่อมุมไม้สิบสอง ลายฐานสิงห์ อีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงปรางกลีบบัว ฐานแปดเหลี่ยมด้านล่างเป็นฐานบัว เหนือขึ้นไปเป็นฐานสิงห์สลับกับฐานบัวคว่ำบัวหงาย ย่อมุมไม้ยี่สิบ ถัดไปจะเป็นซุ้มสี่ทิศ ภายในประดิษฐานพระยืน ด้านบนเป็นฐานบัวหงายสองชั้น และปรางค์กลีบขนุนเจ็ดชั้นจนถึงยอด[3]

วัดชุ้งยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทางด้านเกจิอาจารย์ดังที่มีคนเคารพนับถือ คือพระครูสิทธิพิมล หรือหลวงพ่อจักษ์ จตฺตมโล ท่านทำตะกรุด เช่น ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช สุดยอดตะกรุดดังของหลวงปู่ย้อย ตะกรุดโทน และตะกรุดโสฬสมงคล เป็นต้น[4]

อ้างอิง แก้ไข

  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสระบุรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "พระอุโบสถ วัดชุ้ง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "เกจิดังวัดชุ้ง". มิวเซียมไทยแลนด์.
  4. "หลวงพ่อจักษ์ วัดชุ้ง พระเกจิชื่อดังสระบุรี". ข่าวสด.