เปิดเมนูหลัก

วัดฉิมพลี เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย และเป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120[1]

ประวัติแก้ไข

วัดฉิมพลี หรือ วัดฉิมพลีสุทธาวาส ตั้งอยู่ตรงเกาะเกร็ดทางทิศใต้ เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดป่าฝ้าย

มีพระอุโบสถขนาดเล็กที่มีลักษณะงดงามมาก สร้างในสมัยอยุธยา และยังคงสภาพสมบูรณ์ตามเดิม หน้าบันเป็นรูปเทพทรงราชรถล้อมรอบด้วยลายดอกไม้

ยอดมณฑป ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างซึ่งยังคงความงดงามอยู่ ฐานพระอุโบสถโค้งแบบเรือสำเภา ด้านเหนือพระอุโบสถมี เจดีย์ทรงระฆังแปลกๆ 2 องค์ด้วย

อาณาบริเวณของวัดฉิมพลีในปัจจุบันนั้นใหญ่กว่าในอดีตมาก เนื่องจากรวมเอาพื้นที่อาณาบริเวณของ วัดป่าเลไลย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้างเข้าด้วยกันแล้ว วัดฉิมพลี มีเจดีย์องค์ใหญ่

 
วัดฉิมพลี
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เวลาทำการ06:00 - 18:00

ที่มีลักษณะงดงามมาก ชื่อ เจดีย์มหาจุฬามณี ซึ่งมีการตกแต่งกระจกสีที่ บาตรคว่ำ และ ปล้องไฉน อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาจีนขนาดใหญ่ตั้งเป็นทวารบาลอยู่ข้างซุ้มประตูวัด

ส่วนใบเสมา ทำจากหินชนวนขนาดใหญ่ที่สุดในปากเกร็ด บานประตูอุโบสถเขียนลายรดน้ำภาพเสี้ยวกาง ส่วนพระประธานมีลักษณะสวยงามเช่นกัน และมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง

แบบอยุธยา แต่ถูกโขมยไป[2]

่ปูชนียสำคัญแก้ไข

ปูชนียที่สำคัญ คือ เจดีย์มหาจุฬามณี ภายในบรรจุสิ่งสำคัญ 3 สิ่ง ของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระเมาลี(ผม) พระเขี้ยวแก้ว

พระอุโบสถ เป็นแบบมหาอุตม์ ในพระอุโบสถ มีหน้าต่างข้างละแค่ 3 บาน(รวมเป็น 6 บาน)เท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วอุโบสถทั่วๆไปจะมีข้างละ 5 บาน(รวมเป็น 10 บาน)

ส่วนหลังอุโบสถของวัดฉิมพลี จะไม่มีประตู (ปกติวัดทั่วไปจะมีประตูด้านหน้า และ ด้านหลัง ด้านละ 2 บาน ด้วยกัน รวมกันเป็น 4 บาน) และด้านหน้าของพระอุโบสถ

จะมีแค่ประตูทางเข้า ประตูเดียวเท่านั้น[3]

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข