วัดกำแพง (เขตภาษีเจริญ)

วัดในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วัดกำแพง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางเชือกหนัง ในแขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริเวณวัดมีชุมชนหนาแน่น ในพื้นที่วัดมีโรงเรียนวัดกำแพงและศูนย์บริการสาธารณสุข

วัดกำแพง
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 13 ซอยบางแวก 32 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกำแพงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2455[1] กล่าวกันว่าเป็นวัดโบราณริมคลองบางเชือกหนัง ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ริมคลองอยู่ เข้าใจว่าน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับวัดพิกุล คือ สมัยอยุธยาตอนต้น

อุโบสถหันหน้าสู่คลอง มีลักษณะรูปทรงแบบอยุธยาแต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในยุคปัจจุบัน ในระหว่างการบูรณะ มีการขุดดินเพื่อทำถนนหน้าวัดและสะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง ได้พบซากเจดีย์อิฐเก่าและพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ (หลวงพ่อแดง) และปางมารวิชัย 1 องค์ (หลวงพ่อดำ) ปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์ประดิษฐานที่วิหารน้อยด้านหน้าอุโบสถ ยังพบเศษชิ้นส่วนพระพุทธรูปทำจากหินทรายจำนวนมาก[2]

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-10-22.
  2. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์. "กรุงธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร. p. 145.