วัดกลางคลองสาม

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดกลางคลองสาม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริเวณวัดมีชุมชนย่านตลาดริมน้ำ เป็นตลาดน้ำที่มีความเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม มีเรือลําเล็กมากกว่า 100 ลํา นำสินค้ามาขาย มีทั้งสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นเมือง ของชําร่วย และของที่ระลึก[1]

วัดกลางคลองสาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดกลางคลองสาม, วัดบึงอ้ายเสียบ
ที่ตั้งเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสมุห์ม้วน ผาสุโก
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางคลองสามได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 บริเวณที่ตั้งเป็นรูปกากบาทคือเป็นสี่แยก มีคลองและบึงเป็นที่สัญจร เดิมที่ดินนี้เป็นที่ดินของโขลงช้างรวม 2 โขลง คือโขลงอีด้วนและโขลงอีแก สภาพของบึงยาวมาก ต้นบึงยาวถึงจังหวัดนครนายก ตอนปลายถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วได้ขนานนามว่า "วัดกลางคลองสาม" ชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า วัดบึงอ้ายเสียบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2467 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2473 ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2473 และโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ยังให้ทางราชการสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองสาม 1 และสถานีอนามัยในที่ดินวัดอีกด้วย[2]

อาคารและเสนาสนะสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 7.35 เมตร ยาว 20.10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 16 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

อ้างอิง แก้

  1. "ชุมชนตลาดน้ำคลองสาม (วัดกลางคลองสาม)". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  2. "วัดกลางคลองสาม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.