ตำหนักใหญ่ วังประมวญ

วังประมวญ เป็นวังที่ประทับของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ต้นราชสกุลรัชนี พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ตั้งอยู่ที่ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในอดีตราชสกุลรัชนีมีวังอยู่ที่ริมคลองบางหลวง ใกล้สะพานเจริญพาศน์ ตัวตำหนักทำด้วยไม้ ภายในมีเฟอร์นิเจอร์แบบ อาดัมส์ สไตล์อังกฤษ ต่อมาได้รับที่พระราชทานที่ ถ.ประมวญ จำนวน 12 ไร่ จึงรื้อตำหนักริมคลองบางหลวงมาสร้างเป็นโรงพิมพ์ ชื่อ โรงพิมพ์ประมวญมารค และมีการสร้างตำหนักใหม่ขึ้นเป็นตำหนักตึก 2 ชั้นออกแบบโดยหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ

สิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันของวังประมวญประกอบด้วย

  1. ตำหนักใหม่ เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัช รัชนี (วรวรรณ)
  2. บ้านของครอบครัวหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ
  3. บ้านของครอบครัวหม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล ตุงคนาค
  4. ร้านอาหารกัลปพฤกษ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′18″N 100°31′28″E / 13.721798°N 100.524355°E / 13.721798; 100.524355