เปิดเมนูหลัก

อำเภอวังน้อย

อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก วังน้อย)

วังน้อย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน[1]

อำเภอวังน้อย
แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นอำเภอวังน้อย
เมืองข้าวงาม นามวังน้อย
ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอวังน้อย
อักษรโรมันAmphoe Wang Noi
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่219.2 ตร.กม.
ประชากร105,176 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น479.82 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์1411
รหัสไปรษณีย์13170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
พิกัด14°13′36″N 100°42′55″E / 14.22667°N 100.71528°E / 14.22667; 100.71528
โทรศัพท์0 3527 1001
โทรสาร0 3521 5359
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอวังน้อยแต่เดิมชื่ออำเภออุทัยน้อย มีนายอำเภอคนแรกคือ หลวงอุทัยบำรุงรัฐ ต้นตระกูล บุณยานันต์ ซึ่งเป็นสกุลหนึ่งที่ได้รับพระราชทานโดยตรงจากรัชกาลที่ 6

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลำตาเสา (Lam Ta Sao) 6. พยอม (Phayom)
2. บ่อตาโล่ (Bo Ta Lo) 7. หันตะเภา (Han Taphao)
3. วังน้อย (Wang Noi) 8. วังจุฬา (Wang Chula)
4. ลำไทร (Lam Sai) 9. ข้าวงาม (Khao Ngam)
5. สนับทึบ (Sanap Thuep) 10. ชะแมบ (Chamaep)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังน้อยประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองลำตาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำตาเสาทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบ่อตาโล่ บางส่วนของตำบลลำไทร และบางส่วนของตำบลชะแมบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อตาโล่ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำไทร (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนับทึบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพยอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตะเภาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจุฬาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแมบ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)

เศรษฐกิจแก้ไข

อำเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้ ปัจจุบันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมวังน้อยแฟคตอรีแลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงานย้ายมาอยู่เป็นจำนวนมาก[ต้องการอ้างอิง]

การคมนาคมแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังน้อยมีถนนสายหลัก เช่น

สถานศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 ตอนที่ ๐ก วันที่ 29 เมษายน 2460

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข