วังจันทรเกษม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) โดยเริ่มก่อสร้างฐานรากเมื่อ พ.ศ. 2453 แต่รัชกาลที่ 5 สวรรคตเสียก่อน ตัวตำหนักจึงไม่แล้วเสร็จ การก่อสร้างวังจันทรเกษมได้ดำเนินการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์แล้ว แต่มิได้มีลวดลายวิจิตรพิสดารดังเช่นวังเจ้าฟ้า ทั่ว ๆ ไป คงเนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6

วังจันทรเกษม
ด้านหน้าของวังจันทรเกษม
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
สถานะเปลี่ยนสภาพ
ประเภทวัง
ที่ตั้งแขวงดุสิต เขตดุสิต
เมือง กรุงเทพมหานคร
ประเทศ ไทย
พิกัด13°45′56″N 100°30′32″E / 13.76556°N 100.50889°E / 13.76556; 100.50889
เริ่มสร้างพ.ศ. 2453
เจ้าของกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารราชวัลลภ ภายในวังจันทรเกษม

ในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังบนพื้นที่บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ด้านทิศตะวันตก เพื่อพระราชทานแก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โดยวังแห่งนี้มีนามว่า “วังจันท์” หรือ วังจันทรเกษม แต่สร้างยังมิทันแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453

ครัันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังจันทรเกษมต่อจนแล้วเสร็จ ใน พ.ศ.2454

พระองค์มิได้เสด็จมาประทับที่วังแห่งนี้ หากแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นที่ทำการของกรมปี่พาทย์หลวง สังกัดกรมมหรสพ รวมทั้งยังเป็นที่เรียน และที่พักของนักเรียนโรงเรียนพรานหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ วังจันทรเกษมยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการเรือน ก่อนที่ในเวลาต่อมากระทรวงธรรมการ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ จะเข้ามาใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน

จากความเป็นมาของวังจันทรเกษม ที่ได้กล่าวโดยสังเขปในข้างต้น เป็นที่น่าสนใจว่าวังแห่งนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับวงการศึกษามาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งในฐานะเป็นที่ตั้งโรงเรียน และเป็นที่ทำการกระทรวง ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ สมกับที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

อ้างอิง

แก้
  • วังจันทรเกษม sanook.com
  • เกิดวังปารุสก์ ประพันธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ สำนักพิมพ์ River Books ,ISBN 974-8225-22-4

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°45′56″N 100°30′32″E / 13.7655216°N 100.5089164°E / 13.7655216; 100.5089164