วัคซีนโรคอีสุกอีใส

วัคซีนโรคอีสุกอีใส เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีสุกอีใส[3] วัคซีนหนึ่งเข็มสามารถป้องกันโรคขนาดปานกลางได้ 95% และโรคขั้นรุนแรงได้ 100% การให้วัคซีนสองเข็มจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเพียงหนึ่งเข็ม ถ้าให้แก่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคภายในห้าวันหลังจากที่ได้รับเชื้ออีสุกอีใส วัคซีนจะสามารถป้องกันเชื้อโรคในผู้ติดเชื้อได้เกือบทุกราย ทั้งนี้การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มใหญ่จะสามารถป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้อีกด้วย วิธีการให้วัคซีนคือการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง[4]

วัคซีนโรคอีสุกอีใส
Varicella vaccine.jpg
Varicella vaccine from Japan
รายละเอียดวัคซีน
โรคที่เป็นข้อบ่งชี้Varicella (chickenpox)
ชนิดAttenuated virus
ข้อมูลทางคลินิก
ชื่อทางการค้าVarivax, Varilrix, others
AHFS/Drugs.comMonograph
MedlinePlusa607029
ข้อมูลทะเบียนยา
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
 • AU: B2 [1]
 • US: X (มีอันตราย) [1]
ช่องทางการรับยาInjection
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
 • AU: S4 (ต้องใช้ใบสั่งยา)
 • UK: POM (Prescription only) [2]
 • US: ℞-only
 • In general: ℞ (Prescription only)
ตัวบ่งชี้
ChemSpider
 • none
 X mark.svg 7Yes check.svg 7 (what is this?)  (verify)
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำการให้วัคซีนตามกำหนดการให้วัคซีนเท่านั้นถ้าประชากรที่ได้รับวัคซีนของประเทศดังกล่าวมีจำนวนมากกว่า 80% แต่ถ้าประชากรที่ได้รับวัคซีนมีจำนวนเพียง 20 ถึง 80% ก็เป็นไปได้ว่าประชากรที่จะติดเชื้อโรคเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีจำนวนมากขึ้นและผลโดยรวมก็อาจแย่ลงตามไปด้วย ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรที่จะให้วัคซีนไม่ว่าจะเพียงเข็มเดียวหรือสองเข็มก็ตาม[4] ข้อแนะนำสำหรับการให้วัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาสองเข็ม โดยเริ่มเข็มแรกเมื่อเด็กอายุสิบสองถึงสิบห้าเดือน[3] นับตั้งแต่ปี 2555 ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปได้แนะแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนแก่เด็กทุกคนหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง[5] แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกประเทศที่มีการจัดหาวัคซีนเนื่องจากราคาของวัคซีน[6]

วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงเล็กน้อยอาจได้แก่ อาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้ และผื่นผิวหนัง[3] ผลข้างเคียงขั้นรุนแรงนั้นพบได้น้อยมากและส่วนใหญ่มักเกิดในกลุ่มของผู้ที่มีการกดการทำงานของภูมิคุ้มกัน ควรต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้วัคซีนนี้ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์[4] และไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่มีให้การวัคซีนในระหว่างการตั้งครภ์และไม่พบผลลัพธ์เชิงลบใดๆ[3][4] การให้วัคซีนนี้อาจทำโดยการให้เพียงตัวเดียวหรือร่วมกับวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์[4] วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อไวรัสที่อ่อนฤทธิ์[3]

การจำหน่ายวัคซีนอีสุกอีใสครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2527[4] วัคซีนนี้อยู่ในทะเบียนยาที่จำเป็นขององค์การอนามัยโลก โดยเป็นยารักษาโรคที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งจำเป็นต่อระบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน[7] ในสหรัฐอเมริการาคาของวัคซีนนี้อยู่ที่ระหว่าง 100 ถึง 200 เหรียญสหรัฐฯ[8]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "Varicella virus vaccine (Varivax) Use During Pregnancy". Drugs.com. 6 February 2019. สืบค้นเมื่อ 28 December 2019.
 2. "Varivax powder and solvent for suspension for injection - Summary of Product Characteristics (SmPC)". (emc). 29 November 2018. สืบค้นเมื่อ 28 December 2019.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "Chickenpox (Varicella) Vaccine Safety". CDC. October 27, 2015. สืบค้นเมื่อ 15 December 2015.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 "Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014" (PDF). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations. 89 (25): 265–87. 20 June 2014. PMID 24983077.
 5. Carrillo-Santisteve, P; Lopalco, PL (May 2014). "Varicella vaccination: a laboured take-off". Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 20 Suppl 5: 86–91. doi:10.1111/1469-0691.12580. PMID 24494784.
 6. Flatt, A; Breuer, J (September 2012). "Varicella vaccines". British medical bulletin. 103 (1): 115–27. doi:10.1093/bmb/lds019. PMID 22859715.
 7. "WHO Model List of EssentialMedicines" (PDF). World Health Organization. October 2013. สืบค้นเมื่อ 22 April 2014.
 8. Hamilton, Richart (2015). Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition. Jones & Bartlett Learning. p. 318. ISBN 9781284057560.