วอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ 1970

การแข่งขันวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ 1970 จัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผู้ได้รับเหรียญรางวัลแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย
รายละเอียด
  ญี่ปุ่น (JPN)   เกาหลีใต้ (KOR)   ไต้หวัน (ROC)
ทีมหญิง
รายละเอียด
  ญี่ปุ่น (JPN)   เกาหลีใต้ (KOR)   สาธารณรัฐเขมร (KHM)

ผลการแข่งขันแก้ไข

ทีมชายแก้ไข

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
10 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   เกาหลีใต้ 4–15 5–15 1–15     10–45
10 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   สาธารณรัฐเขมร            
10 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน   3–0   ปากีสถาน            
10 ธ.ค. ไทย   0–3   อินโดนีเซีย            
11 ธ.ค. ปากีสถาน   0–3   ญี่ปุ่น            
11 ธ.ค. ไทย   1–3   อิหร่าน 13–15 15–12 5–15 2–15   35–57
11 ธ.ค. อินโดนีเซีย   0–3   เกาหลีใต้            
11 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร     สาธารณรัฐจีน            
12 ธ.ค. เกาหลีใต้   3–0   ไทย            
12 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   สาธารณรัฐจีน            
12 ธ.ค. อินโดนีเซีย   0–3   อิหร่าน 2–15 5–15 3–15     10–45
12 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร   3–0   ปากีสถาน            
13 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน   3–0   อินโดนีเซีย            
13 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   ญี่ปุ่น 8–15 4–15 13–15     25–45
13 ธ.ค. เกาหลีใต้     สาธารณรัฐเขมร            
14 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร   3–0   ไทย            
14 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   อินโดนีเซีย            
14 ธ.ค. เกาหลีใต้     ปากีสถาน            
15 ธ.ค. ปากีสถาน   1–3   อิหร่าน 9–15 13–15 15–7 11–15   48–52
15 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน     เกาหลีใต้            
15 ธ.ค. ไทย   0–3   ญี่ปุ่น            
16 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน   3–0   ไทย            
16 ธ.ค. อินโดนีเซีย   3–1   ปากีสถาน            
16 ธ.ค. อิหร่าน   2–3   สาธารณรัฐเขมร 9–15 15–13 1–15 15–5 13–15 53–63
18 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   สาธารณรัฐจีน 4–15 12–15 8–15     24–45
18 ธ.ค. อินโดนีเซีย   0–3   สาธารณรัฐเขมร            
19 ธ.ค. ปากีสถาน     ไทย            
19 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   เกาหลีใต้ 15–6 15–4 15–5     45–15

ทีมหญิงแก้ไข

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
10 ธ.ค. ไทย   2–3   อินโดนีเซีย            
10 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   เกาหลีใต้ 1–15 2–15 2–15     5–45
10 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   สาธารณรัฐเขมร            
10 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน   3–0   ฟิลิปปินส์            
11 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร   3–2   สาธารณรัฐจีน            
11 ธ.ค. ฟิลิปปินส์   0–3   ญี่ปุ่น            
11 ธ.ค. ไทย   0–3   อิหร่าน 3–15 0–15 6–15     9–45
11 ธ.ค. อินโดนีเซีย   0–3   เกาหลีใต้            
12 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร     ฟิลิปปินส์            
12 ธ.ค. เกาหลีใต้   3–0   ไทย            
12 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   สาธารณรัฐจีน            
12 ธ.ค. อินโดนีเซีย   1–3   อิหร่าน 9–15 15–9 5–15 2–15   31–54
13 ธ.ค. เกาหลีใต้   3–0   สาธารณรัฐเขมร            
13 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน     อินโดนีเซีย            
13 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   ญี่ปุ่น 7–15 3–15 1–15     11–45
14 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   อินโดนีเซีย            
14 ธ.ค. สาธารณรัฐเขมร     ไทย            
14 ธ.ค. เกาหลีใต้     ฟิลิปปินส์            
15 ธ.ค. ไทย   0–3   ญี่ปุ่น            
15 ธ.ค. ฟิลิปปินส์   0–3   อิหร่าน 8–15 10–15 10–15     28–45
15 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน     เกาหลีใต้            
16 ธ.ค. อิหร่าน   0–3   สาธารณรัฐเขมร 7–15 9–15 0–15     16–45
16 ธ.ค. สาธารณรัฐจีน     ไทย            
16 ธ.ค. อินโดนีเซีย     ฟิลิปปินส์            
18 ธ.ค. อินโดนีเซีย   0–3   สาธารณรัฐเขมร 1–15 5–15 7–15     15–45
18 ธ.ค. อิหร่าน     สาธารณรัฐจีน            
19 ธ.ค. ฟิลิปปินส์   3–0   ไทย            
19 ธ.ค. ญี่ปุ่น   3–0   เกาหลีใต้            

อ้างอิงแก้ไข