วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1985

วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1985 จัดขึ้นที่เมืองโคเบะ, ประเทศญุ่ปุ่น

สรุปการแข่งขันแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
วอลเลย์บอลชาย   ญี่ปุ่น   สหภาพโซเวียต   อิตาลี
วอลเลย์บอลหญิง   ญี่ปุ่น   เกาหลีใต้   เยอรมนีตะวันตก

อ้างอิงแก้ไข