วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์

วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ (เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เอสโคล่า โปรชาเลนจ์วอลเลย์บอลลีก ตามชื่อของผู้สนับสนุนหลัก) เป็นลีกวอลเลย์บอลระดับที่สองสำหรับทั้งทีมชายและทีมหญิงในประเทศไทย โดยให้ทีมแชมป์และทีมรองแชมป์ผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก

วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์
กีฬาวอลเลย์บอล
จำนวนทีมทีมชาย: 6 ทีม
ทีมหญิง: 4 ทีม
ประเทศ ไทย
ทวีปเอวีซี (เอเชีย)
แชมป์ทีมชาย: ปริ้นซ์ ไฟแนนซ์ (1 ครั้ง)
ทีมหญิง: ไดมอนด์ ฟู้ด (1 ครั้ง)

ทีมชายแก้ไข

ทีมในปี 2019แก้ไข

ทีมชนะเลิศแก้ไข

ฤดูกาล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 3
2019 ปริ้นซ์ ไฟแนนซ์ เกาะกูดคาบาน่า ราชบุรี วีซี กรุงเทพ
2018 ไดมอนด์ ฟู้ด สระบุรี ขอนแก่น วีซี เกษตรศาสตร์
2017 เทศบาลนครขอนแก่น คอสโม เชียงราย นครนนท์
2015 ราชบุรี ราชมงคลธัญบุรี เซนไซ เชียงใหม่ สตรองวิงค์
2014 วิง 46 โตโยต้า-พิษณุโลก เพชรบุรี ไอ แอม ซีเอ็มยู
2013 เกษตรศาสตร์ พิบูลสงคราม-พิษณุโลก นครหริภุญชัย–สตรอง วิงค์
2012 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรุงเก่า เซ่งหลีไถ่–อุดรธานี
2011 นครสวรรค์ เพชรบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไทยเดนมาร์ค

จำนวนครั้งที่ชนะเลิศแก้ไข

ทีม ครั้ง ปีที่ชนะเลิศ
ปริ้นซ์ ไฟแนนซ์
1
2019
ไดมอนด์ ฟู้ด สระบุรี 2018
เทศบาลนครขอนแก่น 2017
ราชบุรี 2015
พิบูลสงคราม 2014
เกษตรศาสตร์ 2013
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2012
นครสวรรค์ 2011

ทีมหญิงแก้ไข

ทีมในฤดูกาล 2019แก้ไข

ทีมชนะเลิศแก้ไข

ฤดูกาล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 3
2019 ไดมอนด์ ฟู้ด อาร์เอสยู วีซี กรุงเทพ
2018 โอพาร์ท 369 อาร์เอสยู วีซี สาวเมืองนนท์
2017 อาร์เอสยู วีซี คอสโม เชียงราย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2015 คิง-กรุงเทพ ไทยเดนมาร์ค-หนองเรือ เทศบาลเมืองแม่โจ้
2014 บางกอกกล๊าส กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2013 สวนสุนันทา อุดรธานี กรุงเทพมหานคร
2012 สมุทรปราการ ศรีสะเกษ สวนสุนันทา
2011 นครนนท์ ศรีสะเกษ สวนสุนันทา

จำนวนครั้งที่ชนะเลิศแก้ไข

ทีม ครั้ง ปีที่ชนะเลิศ
ไดมอนด์ ฟู้ด
1
2019
โอพาร์ท 369 2018
อาร์เอสยู วีซี 2017
คิง-กรุงเทพ 2015
บางกอกกล๊าส 2014
สวนสุนันทา 2013
สมุทรปราการ 2012
นครนนท์ 2011

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข