เปิดเมนูหลัก

วรวิตา จันทร์หุ่น ชื่อเล่น แนนต์ เป็นรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวด นางสาวไทยปี พ.ศ. 2552

วรวิตา จันทร์หุ่น
ชื่อเกิดวรวิตา จันทร์หุ่น
ชื่อเล่นแนนต์
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2530 (32 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
อาชีพ พิธีกร นางแบบ
ปีที่แสดง พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
ส่วนเกี่ยวข้อง นางสาวไทย


ประวัติและการศึกษาแก้ไข

วรวิตา จันทร์หุ่น (เดิมชื่อ รวิตา จันทร์หุ่น)เกิดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2530 จบการการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าประกวด มิสทีนไทยแลนด์ 2004 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 1 ได้เข้าประกวด มิสยูลีก และได้รางวัลชนะเลิศ รับตำแหน่งมิสแคนนอน ยูลีค พ.ศ. 2550 - 2551 และในระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 4 ได้เข้าประกวด นางสาวไทย ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวไทย พ.ศ. 2552

ตำแหน่งแก้ไข

ผลงานแก้ไข

  • เผยแพร่วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น mix music, mix theater
  • พิธีกรรายการGeezz Music TV (P5 TV)
  • โฆษณากาแฟ เชาช่อง
  • โฆษณาผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสำหรับผ้า แวนิช
  • พิธีกรรายการ satzone โซนมันวันเสาร์
  • พิธีกรรายการ เจาะสนาม@midnight
  • พิธีกรรายการเที่ยงบันเทิง
  • พิธีกรรายการเส้นทางบันเทิง

อ้างอิงแก้ไข