เปิดเมนูหลัก

พลเอกวรรณทิพย์ ว่องไวอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

วรรณทิพย์ ว่องไว
200px
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พลโททนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ถัดไป พลโทชาญชัยณรงค์ ธนารุณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2495 (67 ปี)
คู่สมรส นางบุณยพร ว่องไว

ประวัติแก้ไข

พลเอกวรรณทิพย์ ว่องไว เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ณ จังหวัดนครปฐม

ครอบครัวแก้ไข

พลเอกวรรณทิพย์ ว่องไวสมรสกับนางบุณยพร ว่องไว มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ เด็กชายวรรณวิทย์ ว่องไว

การศึกษาและการอบรมแก้ไข

การรับราชการแก้ไข

 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยทหารม้า กองพันที่ ๒ กรมทหารม้าที่ ๓
 • นายทหารยุทธการและการฝึก กองร้อยฝึก กองพันทหารม้าที่ 13
 • ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารม้าที่ 13
 • นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารม้าที่ 13
 • หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 1
 • ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13
 • ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12
 • ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3
 • เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1
 • รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1
 • รองแม่ทัพภาคที่ 3
 • แม่ทัพน้อยที่ 3
 • แม่ทัพภาคที่ 3
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

ราชการพิเศษแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข