วงดนตรีสุนทราภรณ์

(เปลี่ยนทางจาก วงสุนทราภรณ์)

วงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นวงดนตรีเพลงไทยสากลแห่งแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยมีศิลปินยุคแรกคือ เอื้อ สุนทรสนาน, มัณฑนา โมรากุล, เลิศ ประสมทรัพย์, สุภาพ รัศมิทัต, สุปาณี พุกสมบุญ, จันทนา โอบายวาทย์, จุรี โอศิริ, วินัย จุลละบุษปะ, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ชวลี ช่วงวิทย์, พูลศรี เจริญพงษ์, วรนุช อารีย์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ, สมศักดิ์ เทพานนท์, รวงทอง ทองลั่นธม, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, อ้อย อัจฉรา, มาริษา อมาตยกุล, บุษยา รังสี เป็นต้น

วงดนตรีสุนทราภรณ์
โลโก้สุนทราภรณ์.png
ตราสัญลักษณ์ประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่เกิดประเทศไทย
แนวเพลงลูกกรุง, แจ๊ส
ช่วงปีพ.ศ. 2482

การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยเอื้อ สุนทรสนาน กับเพื่อน ๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม เอื้อและเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึงเข้ามาประจำเป็น วงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ ที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ โดยนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่า วงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีที่มาจาก นามสกุลของเอื้อ (สุนทรสนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของเอื้อ (อาภรณ์)

ทว่าในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการใช้ชื่อทั้งสองเปลี่ยนไป โดยวงสุนทราภรณ์ เป็นสิทธิมรดกตามกฎหมายของอติพร เสนะวงศ์ บุตรสาวของเอื้อกับอาภรณ์ (สกุลเดิม: กรรณสูต) ส่วนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีโฉมฉาย อรุณฉาน (นิตยา อรุณวงศ์) เป็นหัวหน้า

รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์แก้ไข

ยุคแรกแก้ไข


 
วงดนตรีสุนทราภรณ์พร้อมนักร้องยุคแรกและยุคกลาง

ยุคกลางแก้ไข

ยุคดาวรุ่งแก้ไข

ยุคร่วมสมัยแก้ไข

 
วงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคปัจจุบัน

ยุคดิจิตอลแก้ไข

นักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข