วงศ์ผักชี
Umbelliferae-apium-daucus-foeniculum-eryngium-petroselinum.jpg
วงศ์ผักชี: ใบและช่อดอกของ Apium, Daucus, ช่อดอก Foeniculum, ช่อดอก Eryngium, รากPetroselinum
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids
อันดับ: Apiales
วงศ์: Apiaceae (or Umbelliferae)
Lindl.
สกุลต้นแบบ
Apium
L.
วงศ์ย่อย
 • Mackinlayoideae Plunkett & Lowry
 • Azorelloideae Plunkett & Lowry
 • Saniculoideae Burnett
 • Apioideae Seemann

วงศ์ผักชี หรือ Apiaceae หรือ Umbelliferae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่วงศ์หนึ่ง มีสมาชิกมากกว่า 3,700 สปีชีส์ และ 434 สกุล จัดเป็นวงศ์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของพืชมีดอก[1] สมาชิกที่สำคัญ ได้แก่ แครอท, เซเลอรี บัวบก ผักชี ผักชีล้อม พาร์สลีย์ เชอร์วิล Eryngium maritimum

อ้างอิงแก้ไข

 1. Stevens, P.F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008.
 2. Woodville, W. (1793) Medical Botany. James Phillips, London.

ดูเพิ่มแก้ไข

 • Apiaceae. 2011. Utah State University Intermountain Herbarium. 20 October 2011. http://herbarium.usu.edu/taxa/apiaceae.htm
 • Constance, L. (1971). “History of the classification of Umbelliferae (Apiaceae).” in Heywood, V. H. [ed.], The biology and chemistry of the Umbelliferae, 1–11. Academic Press, London.
 • Cronquist, A. (1968). The Evolution and Classification of Flowering Plants. Boston: Houghton Mifflin.
 • French, D. H. (1971). “Ethnobotany of the Umbelliferae.” in Heywood, V. H. [ed.], The biology and chemistry of the Umbelliferae, 385–412. Academic Press, London.
 • Hegnauer, R. (1971) “Chemical Patterns and Relationships of Umbelliferae.” in Heywood, V. H. [ed.], The biology and chemistry of the Umbelliferae, 267–277. Academic Press, London.
 • Heywood, V. H. (1971). “Systematic survey of Old World Umbelliferae.” in Heywood, V. H. [ed.], The biology and chemistry of the Umbelliferae, 31–41. Academic Press, London.
 • Judd, W. S. et al. (1999). Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
 • Plunkett, G. M. and S. R. Downie (1999). “Major lineages within Apiaceae subfamily Apioideae: a comparison of chloroplast restriction site and DNA sequence data.” American Journal of Botany, 86, 1014–1026.
 • Plunkett, G. M., D. E. Soltis, and P. S. Soltis (1996). “Higher Level Relationships of Apiales (Apiaceae and Araliaceae) Based on Phylogenetic Analysis of rbcL Sequences.” Botanical Society of America, 83 (4), 499–515.
 • Plunkett, G. M., D. E. Soltis, and P. S. Soltis (1996). “Evolutionary Patters in Apiaceae: Inferences Based on matK Sequence Data.” American Society of Plant Taxonomists, 21 (4), 477–495.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข