วงศ์บอน
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 70–0Ma
Late Cretaceous[1] - Recent
Arum flower.jpg
ดอกของ Xanthosoma sagittifolium
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Monocots
อันดับ: Alismatales
วงศ์: Araceae
สกุล

ดูเนื้อหา

Spathiphyllum cochlearispathum แสดงลักษณะดอกช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ

วงศ์บอน หรือ (En:Araceae) เป็ยนวงศ์ของพืชมีดอก ที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีดอกเป็นดอกช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) ประกอบด้วยสมาชิก 107 สกุลและมากกว่า 3,700 สปีชีส์ ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในโลกใหม่เขตร้อน บางส่วนอยู่ในเขตร้อนของโลกเก่าและเขตอบอุ่นทางเหนือ ยางของพืชวงศ์นี้มีพิษ

รายชื่อสกุลแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Aroideaeแก้ไข

 
Arum maculatumiพบทั่วไปในสหราชอาณาจักร
 
Wolffia arrhiza และ Spirodela polyrhiza (ต้นใหญ่)


วงศ์ย่อย En:Gymnostachydoideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Incertae sedisแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Lasioideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Lemnoideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Monsteroideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Orontioideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Pothoideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย En:Zamioculcadoideaeแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bogner, Josef; Johnson, Kirk R.; Kvacek, Zlatko; Upchurch, Garland R. Jr (2007). "New fossil leaves of Araceae from the Late Cretaceous and Paleogene of western North America". Zitteliana. 47: 133–147.
  2. Herrera, F.A.; Jaramillo, C.A.; Dilcher, D.L.; Wing, S.L.; Gómez-N, C. (2007). "Fossil Araceae from a Paleocene neotropical rainforest in Colombia". American Journal of Botany. 95 (12): 1569–1583. doi:10.3732/ajb.0800172. PMID 21628164.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข