วงศ์กะตังใบ

Leea
Nekonata1.jpg
Leea rubra
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Rhamnales
วงศ์: Leeaceae
สกุล

วงศ์กะตังใบ หรือ Leeaceae เป็นวงศ์เก่าในระบบการจัดจำแนกที่ใช้สัณฐานวิทยาเป็นหลัก ในระบบ APG จะรวมสกุล Leea เข้าในวงศ์ Vitaceae เช่นในระบบ APG II ให้ Leea อยู่ในวงศ์ย่อย Leeoideae (Vitaceae).[1] ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Leeaceae และ Vitaceae อยู่ที่ละอองเรณูแต่ส่วนใหญ่จะ Leea ในวงศ์ Vitaceae.[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Stevens, P. F. (2001 onwards). Vitaceae. Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006.
  2. Gerrath, J.M., Lacroix, C.R., and Posluszny, U. (1990). The developmental morphology of Leea guineensis. Botanical Gazette, 151(2): 210-220.