วงศ์กฤษณา
Daphne striata
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Malvales
วงศ์: Thymelaeaceae
สกุล

ดูเนื้อหา

วงศ์กฤษณา หรือ Thymelaeaceae /ˌθɪmɪlˈs/ เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่ประกอบด้วย 50 สกุล และ 898 สปีชีส์[1] จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2332 โดย Antoine Laurent de Jussieu.[2]

สกุล

แก้

การจัดจำแนก

แก้

นักอนุกรมวิธานแบ่งเป็น 4 วงศ์ย่อย แต่ B.E. Herber ได้แบ่งวงศ์นี้เป็น 2 วงศ์ย่อย โดยคงวงศ์ย่อย Gonostyloideae ไว้ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น Octolepidoideae อีก 3 วงศ์ย่อย (Synandrodaphnoideae, Aquilarioideae,และ Thymelaeoideae) ถูกรวมเข้าเป็นวงศ์ย่อย Thymelaeoideae s.l.(sensu lato), และประกอบด้วยเผ่า ได้แก่ Synandrodaphneae, Aquilarieae, และ Daphneae,วงศ์ย่อย Octolepidoideae ไม่มีการแบ่งเป็นเผ่า แต่แบ่งเป็นกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ 2 กลุ่มคือ Octolepis และ Gonystylus ในทำนองเดียวกัน ไม่มีการแบ่งเป็นเผ่าย่อยในเผ่า Daphneae แต่แบ่งเป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ 4 กลุ่มคือ Linostoma, Daphne, Phaleria และ Gnidia ต่อไปนี้เป็นสกุลจำนวน 45 สกุลที่แบ่งตามแบบของ Herber

Octolepidoidae

แก้
Octolepis group: Arnhemia, Deltairia, Lethedon, Octolepis, Solmsia
Gonystylus group: Aetoxylon, Amyxa, Gonystylus

Thymelaeoideae

แก้
Synandrodaphneae: Synandrodaphne
Aquilarieae: Aquilaria, Gyrinops
Daphneae
Linostoma group: Craterosiphon, Dicranolepis, Enkleia, Jedda, Linostoma, Lophostoma, Synaptolepis
Phaleria group: Phaleria, Peddiea
Daphne group: Daphne, Daphnopsis, Diarthron, Dirca, Edgeworthia, Funifera, Goodallia, Lagetta, Ovidia, Rhamnoneuron, Schoenobiblus, Stellera, Thymelaea, Wikstroemia
Gnidia group: Dais, Drapetes, Gnidia, Kelleria, Lachnaea, Passerina, Pimelea, Struthiola
Incertae sedis: Linodendron, Stephanodaphne, Lasiadenia

อ้างอิง

แก้
  1. Zachary S. Rogers (2009 onwards). A World Checklist of Thymelaeaceae (version 1). Missouri Botanical Garden Website, St. Louis.
  2. Antoine Laurent de Jussieu Genera Plantarum, page 76. Herrisant & Barrois, Paris.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้