วงดุริยางค์สยามฟิลฮาร์โมนิก

วงดุริยางค์สยามฟิลฮาโมนิคออเคสตร้า (The Siam Philharmonic Orchestra) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ภายใต้การนำของ สมเถา สุจริตกุล โดยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของวง The MIFA Sinfonietta the orchestra สยามฟิลฮาโมนิคออเคสตร้าเดิมเล่นดนตรีในกลุ่มของ Haydn, Beethoven และ Mozart ต่อมาขยายเป็น Mahler, Strauss, และ Sibelius ในปี 2546 ได้เชิญวาทยากรอำนวยเพลงรับเชิญ โดย Leo Phillips จาก the Hallé Orchestra และ London Philharmonic และในปี 2548 มีผู้ช่วยวาทยากรเป็น ทฤษฎี ณ พัทลุง

วงดุริยางค์สยามฟิลฮาโมนิคออเคสตร้า เป็นดุริยางค์ประจำ บางกอกโอเปร่า และมีกลุ่มนักร้องประสานเสียงโดย Orpheus Choir of Bangkok บรรเลงเพลงโอเปร่ายุค Baroque จนถึงรูปแบบร่วมสมัย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้