วงดนตรีเดอะแฮนด์ซั่ม

วงดนตรี เดอะแฮนด์ซั่ม เป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเล่นดนตรีเฉพาะพระพักตร์ ทั้งส่วนพระองค์ฯและงานพระราชทานเลี้ยงในวาระต่างๆ เช่นในวาระเสด็จแปรพระราชฐานไปยังภาคต่างๆหรือเสด็จฯต่างประเทศ[1] นักดนตรีและนักร้อง ประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจในราชสำนัก [2] ได้แก่

 • พลเอกพูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นหัวหน้าวง เล่นตำแหน่งคีย์บอร์ด
 • พลตำรวจตรีศุภมงคล โปรียานนท์ นายตำรวจราชสำนัก เล่นตำแหน่งกีตาร์
 • พันโทบุญเสริม ศรีคำ เล่นตำแหน่งเบส
 • พันโทอภิดล คงนิล เล่นตำแหน่งคีย์บอร์ด

และนักร้อง

 • พันตรีฉลองชัย ดวงดารา เล่นตำแหน่งไวโอลิน
 • นายนรินทร์ อัตธีรวงศ์ เล่นตำแหน่งกลอง
 • พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล นักร้อง
 • พลโทปิยะ น้อยบัวทิพย์ นักร้อง
 • พันเอกนายแพทย์วิภู กำเหนิดดี นักร้อง
 • นางสาวอิสริยา คูประเสริฐ นักร้อง
 • พันโทหญิง ศรีจันทรา วีระผล นักร้อง
 • นายสมา สวยสด นักร้อง
 • นายอภิภู โสรพิมาย นักร้อง
 • ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ นักร้อง
 • ดร.อนุชิต นันทขว้าง นักร้อง
 • มล.ยุวันวรี กิติยากร นักร้อง
 • คุณ รัดเกล้า อามระดิษ นักร้อง
 • ร.ต.สันติ ลุนเผ่ รน. นักร้อง
 • คุณ จินตนา สุขสถิตย์ นักร้อง

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://intranet.prd.go.th/journal/content.php?No=1569
 2. ผู้จัดการรายสัปดาห์ : 8 เมษายน 2545