จุฬารัตน์ (วงดนตรี)

(เปลี่ยนทางจาก วงดนตรีจุฬารัตน์)

จุฬารัตน์ เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จมากวงหนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2500-2516 ก่อตั้งวงโดยครู มงคล อมาตยกุล ซึ่งท่านได้ตั้งขึ้นแทนวงดนตรีรำวงของครูมงคลที่ได้ยุบวงไป โดยในวงจุฬารัตน์นั้น ประกอบด้วย นักแต่งเพลง นักดนตรี และนักร้องมากมาย เช่น พร ภิรมย์, ปอง ปรีดา, ชาย เมืองสิงห์ และพนม นพพร เป็นต้น โดยมีนักร้องดัง 4 คนซึ่งมีฉายาว่า 4 ทหารเสือ วงจุฬารัตน ได้แก่ ปอง ปรีดา, กุง กาดิน (นคร ถนอมทรัพย์), พร ภิรมย์ และทูล ทองใจ เมื่อทางวงออกเดินสายเปิดการแสดงตามต่างจังหวัดก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงอย่างดี ต่อมา เมื่อนักร้องที่มีชื่อเสียงของวงได้ลาออกไปเปิดวงดนตรีของตนเอง เช่น ชาย เมืองสิงห์ ครูมงคลก็อนุญาตและได้ตั้งชื่อวงดนตรีของศิษย์เอกว่า จุฬาทิพย์ และกระแสความนิยมของทางวงจุฬารัตน์ก็เริ่มแผ่วเบาลง ในที่สุดครูมงคลก็ประกาศยุบวงจุฬารัตน์เป็นอันปิดตำนานวงดนตรีลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 16 ปี

วงดนตรีจุฬารัตน์
ที่เกิดประเทศไทย
แนวเพลงเพลงลูกทุ่ง, เพลงลูกกรุง
ช่วงปีพ.ศ. 2500-2516

ประวัติ แก้

ก่อนหน้าที่จะตั้งวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นเพลงไหนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและเรียบเรียงเพลงของ ครูมงคล อมาตยกุล นักร้องท่านใดที่อยู่ภายใต้การดูแลเรียบเรียงของครูมงคล ครูมักจะใช้นามวงดนตรีชมพูฟ้าและวงดนตรีมงคล อมาตยกุลหรือวงดนตรีของผู้แต่งเพลง

วงดนตรีชมภูฟ้า (ชมพูฟ้า) และ วงดนตรีมงคล อมาตยกุลจึงใช้ เป็นนามวงดนตรีใช้บรรจุลงบนแผ่นเสียง ก่อนปี พ.ศ. 2500 ก่อนที่จะมาเป็นวงดนตรีจุฬารัตน์ อย่างเต็มตัวเมื่อปี พ.ศ. 2500

ต่อมาเมื่อก่อตั้งวงดนตรีจุฬารัตน์ ก็จะมีชื่อวงดนตรีหลังเขา และ วงดนตรีลิงแดง เป็นนามวงดนตรีที่ถูกบรรจุลงในแผ่นเสียงอยู่หลายเพลงและหลายตราของแผ่นเสียง ซึ่งนามเหล่านี้เป็นการลงทุนทำเพลงของนักร้องในวงดนตรีจุฬารัตน์ นั่นคือ คุณชาย เมืองสิงห์ แต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลเรียบเรียงเพลงจาก ครูมงคล อมาตยกุล เป็นบางเพลง และส่วนมากจะเป็นผลงานการแต่งเพลงของ สมเศียร พานทอง คือชื่อนามสกุลจริงของชาย เมืองสิงห์นั่นเอง

รายชื่อสมาชิกวงจุฬารัตน์ แก้

อ้างอิง แก้