วงกลมหนึ่งหน่วย

ในวิชาคณิตศาสตร์ วงกลมหนึ่งหน่วย เป็นวงกลมที่มีรัศมีขนาดหนึ่งหน่วย โดยปกติ โดยเฉพาะในวิชาตรีโกณมิติ วงกลมหนึ่งหน่วยเป็นวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด (0, 0) ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนในระนาบยูคลิด วงกลมหนึ่งหน่วยมักแสดงด้วย S1

ภาพอธิบายวงกลมหนึ่งหน่วย ตัวแปร t เป็นขนาดของมุม
ภาพเคลื่อนไหวแสดงการคลี่ของเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วย ซึ่งมีรัศมีขนาด 1 หน่วย เนื่องจาก C = 2πr ความยาวเส้นรอบวงจึงมีขนาด

ถ้าจุด (x, y) เป็นจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วย แล้ว |x| และ |y| เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ด้านตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเท่ากับ 1 ดังนั้น โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส x และ y มีความสัมพันธ์กันดังสมการ

เนื่องจาก x2 = (−x)2 สำหรับทุกค่า x และเนื่องจากการสะท้อนของจุดใด ๆ บนวงกลมหนึ่งหน่วยข้ามแกน x- หรือ y- ก็ยังอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วย ดังนั้น สมการข้างต้นจึงเป็นจริงสำหรับทุกจุด (x, y) ที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไม่เพียงแค่จุดในจตุภาคที่หนึ่ง

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้