บริษัทล็อกฮีด (อังกฤษ: Lockheed Corporation) เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2455 ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2538 ได้รวมเข้ากับมาร์ติน มาเรียทต้าเพื่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อล็อกฮีด มาร์ติน

ล็อกฮีด คอร์เปอร์เรชั่น
ผลลัพธ์รวมเข้ากับมาร์ติน มาเรียทต้า
ถัดไปล็อกฮีด มาร์ติน
ก่อตั้งพ.ศ. 2455
ปิดพ.ศ. 2538
ที่ตั้งเบอร์แบงค์ แคลิฟอร์เนีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข