ลูกไม้หลากสี เป็นละครโทรทัศน์ไทยจากบทประพันธ์ของ เทพิตา ถูกสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 เขียนบทโทรทัศน์โดย สับปะรดหรรษา กำกับการแสดงโดย มาวิน แดงน้อย หรือชื่อเดิม มานพ สัมมาบัต (ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว) นำแสดงโดย ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, เอมี่ กลิ่นประทุม [1] และนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 เขียนบทโทรทัศน์โดย ลายน้ำ ผลิตโดย พอดีคำ กำกับการแสดงโดย ชัชวาล ศาสวัตกลูน นำแสดงโดย โตนนท์ วงศ์บุญ, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7เอชดี

เวลา20:25-22:30นาทีและกลับมาออกอากาศอีกครั้งตอนบาย20มีนาคม2558เวลา13:00-14:55นาทีนักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บทโทรทัศน์ สับปะรดหรรษา ลายน้ำ
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ ชัชวาล ศาสวัตกลูน
ชนกชนม์ (ชนม์) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ โตนนท์ วงศ์บุญ
สุตาภัญ (ตาร์) เอมี่ กลิ่นประทุม พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
ธีรดนย์ (ธีร์) นพพล พิทักษ์โล่พานิช มิกค์ ทองระย้า
ชนิกานต์ (นิกกี้) ชมพูนุช ปิยธรรมชัย สเตฟานี เลอร์ช
ชยางกูร (กูน ภุชิสสะ ธนพัฒน์ ชยพล บุนนาค
สุรัมภา (ภาร์) ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ อังคณา วรรัตนาชัย
กฤติยา (หนูแอน) อติมา ธนเสนีวัฒน์ ศรศิลป์ มณีวรรณ์
สุรเดช (เดช) ดนัย สมุทรโคจร ปรมิณ ศิระวนาดร
ชลนิภา (แม่ชนกชนม์และชยางกูร) ภัสสร บุญยเกียรติ ปภัสรา เตชะไพบูลย์
เสาวนิตย์ (แม่สุตาภัญและสุรัมภา) คนางค์ ดำรงหัด แวร์ โซว
กัณฐิกา (แม่กฤติยา) สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ มัณฑนา หิมะทองคำ
แสงอุษา (แม่ธีรดนย์) วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง อำภา ภูษิต
สุทิน (พ่อสุตาภัญและสุรัมภา) อนุสรณ์ เดชะปัญญา ปราบ ยุทธพิชัย
ธนวัฒน์ (พ่อชนิกานต์) อรรถชัย อนันตเมฆ สถาพร นาควิไลโรจน์
วีรภัทร (พ่อชนกชนม์) สมิธ ธนโชติ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ยายแก้วตา (แม่กัณฐิกา) น้ำเงิน บุญหนัก
ธนกร (พ่อชยางกูร) ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา ตระการ พันธุมเลิศรุจี
นัชชา (ภรรยาใหม่วีรภัทร) กรองทอง รัชตะวรรณ
เพทาย (เพื่อนชยางกูร) ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
เสี่ยปรัชญา (ตัวร้าย) อนุชา อึ๊งวัฒนา พิพัฒน์พล โกมารทัต
แป๋วแหว๋ว น้อมจิต กลิ่นพิกุล เมอร็องฌ์ รตวรรณ ออมไธสง
ชนม์ (วัยเด็ก) ด.ช.รจนกร อยู่หน้า ด.ช.จิรายุ ขุนรักษ์
ตา (วัยเด็ก) ด.ญ.สุชาดา เช็คลีย์ ด.ญ.ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
ธีร์ (วัยเด็ก) - ด.ช.จักริน โมแรน
นิกกี้ (วัยเด็ก) ด.ญ.ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี ด.ญ.ชนิกานต์ ตังกบดี
น้องริน (รับเชิญตอนจบ) ด.ญ.จิรดา โมแรน

รางวัลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข