ลูกสาวกำนัน 2

ใบปิดภาพยนตร์ ลูกสาวกำนัน ภาค 2

ลูกสาวกำนัน ภาค 2 (พ.ศ. 2526) เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของ ลูกสาวกำนัน (พ.ศ. 2524) ทั้งสองเรื่องกำกับการแสดงโดยสมบัติ เมทะนี

ลูกสาวกำนัน ภาค 2 นำแสดงโดย จารุณี สุขสวัสดิ์ ทูน หิรัญทรัพย์ อำภา ภูษิต ลลนา สุลาวัลย์ สมบัติ เมทะนี และ นิภาพร นงนุช

นักแสดงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข