ลูกขุน เป็นบุคคลที่ได้กล่าวคำปฏิญาณ (คณะลูกขุน)ซึ่งได้รวมตัวกันเพื่อให้คำตัดสินที่เป็นธรรม(จากการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำถาม) ที่ศาลได้ยื่นเสนอให้พวกเขาอย่างเป็นทางการ หรือเพื่อกำหนดบทลงโทษหรือคำตัดสิน คณะลูกขุนได้พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษในช่วงยุคกลาง และเป็นจุดเด่นของระบบชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ-อเมริกัน พวกเขายังคงใช้กันทั่วไปในทุกวันนี้ในบริเตนใหญ่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ที่มีระบบกฎหมายที่สือทอดมาจากประเพณีทางกฎหมายอังกฤษ

แท่นคณะลูกขุนว่างเปล่าในศาลแห่งหนึ่ง ในมลรัฐเพิร์ชชิ่ง รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลูกขุนชาวบริติชในศตวรรษที่ 19

คณะลูกขุนในการพิจารณาคดีส่วนใหญ่เป็น"คณะลูกขุนชนชั้น" และมักจะประกอบด้วยบุคคลสิบสองคน คณะลูกขุนขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันคือ คณะลูกขุนใหญ่ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและทำให้มีการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัย แต่ประเทศกฎหมายทั่วไปทั้งหมด ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและไลบีเรียได้แบ่งออกคำตัดสินของคณะลูกขุนในศาลอาญาในยุคปัจจุบันซึ่งได้พัฒนามาจากคณะลูกขุนในยุคกลางในอังกฤษ สมาชิกที่ได้รับการสมมติควรจะแจ้งให้แก่พวกเขาเองเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมและรายละเอียดของอาชญากรรม หน้าที่ของพวกเขาจึงใกล้เคียงกับคณะลูกขุนใหญ่กว่าคณะลูกขุนในการพิจารณาคดี