แท่นคณะลูกขุนว่างเปล่าในศาลแห่งหนึ่ง ในมลรัฐเพิร์ชชิ่ง รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลูกขุนชาวบริติชในศตวรรษที่ 19

ลูกขุน คือบุคคลผู้พิจารณาความจริงจากคำถามที่ศาลให้ในชั้นศาล