ลุดมิลาแห่งโบฮีเมีย

ลุดมิลา (เช็ก: Ludmila; เสียงอ่านภาษาเช็ก: [ˈludmɪla ]) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ ประสูติราว ค.ศ. 860 ที่เมืองเมลนิคในสาธารณรัฐเช็กปัจจุบัน และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 921 ที่ปราสาทเททิน (Tetín) ในสาธารณรัฐเช็กปัจจุบัน นักบุญลุดมิลาเป็นธิดาของเจ้าชายชาวสลาฟและเป็นพระอัยยิกาของนักบุญวาสลัฟที่ 1 ดยุกแห่งโบฮีเมีย หรือที่รู้จักในสมัญญาว่า “Good King Wenceslaus”

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญลุดมิลาแห่งโบฮีเมีย
StLudmilaWindowCedarRapidsSep2001.jpg
มรณสักขี
วันเกิด ราว ค.ศ. 860
เกิดที่ ที่เมืองเมลนิค ในสาธารณรัฐเช็กปัจจุบัน
วันเสียชีวิต 15 กันยายน ค.ศ. 921
เสียชีวิตที่ ที่ปราสาทเททิน (Tetín) ในสาธารณรัฐเช็กปัจจุบัน
นิกาย โรมันคาทอลิก

อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์

สัญลักษณ์ ผ้าคลุมหน้า
องค์อุปถัมภ์ โบฮีเมีย
นักบุญ - ศาสนาคริสต์
การฆาตกรรมนักบุญลุมิลา

ลุดมิลาเสกสมรสกับบอริวอจที่ 1 ดยุกแห่งโบฮีเมีย (Bořivoj I of Bohemia) ดยุกองค์แรกของโบฮีเมียที่นับถือคริสต์ศาสนา ลุดมิลาและบอริวอจหันมานับถือศาสนาคริสต์เมื่อราวปี ค.ศ. 871[1] นอกจะเปลี่ยนศาสนาเองแล้วก็ยังพยายามเปลี่ยนศาสนาของชาวโบฮีเมียด้วย แต่ถูกชนนอกศาสนาต่อต้านจนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศอยู่ระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดก็ได้กลับมาอีกแต่ปกครองต่อมาอีกหลายปีจนปลดเกษียณที่เททินไม้ใกลจากเมืองเบรอน (Beroun)

สปิทติเนฟที่ 1 พระโอรสของลุดมิลาและบอริวอจปกครองโบฮิเมียต่อมาได้เพียงสองปีก็สิ้นพระชนม์ วราติสลัฟที่ 1 น้องของสปิทติเนฟปกครองโบฮิเมียต่อมาจนถึงปี ค.ศ. 921 หลังจากนั้นวาสลัฟ พระโอรสของวราติสลัฟผู้มีอายุได้เพียง 8 ปีก็สืบราชสมบัติต่อมา โดยลุดมิลาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ดราโฮมิรา (Drahomíra) พระมารดาของวาสลัฟริษยาที่พระนางมีอิทธิพลต่อพระโอรสของตนจึงสั่งให้ขุนนางสองคนสังหารลุดมิลาที่เททิน กล่าวกันว่าลุดมิลาถูกรัดคอตายด้วยผ้าคลุมหน้า ตอนแรกพระศพของลุดมิลาถูกฝังไว้ที่โบสถ์เซนต์ไมเคิลที่เททิน แต่ราวก่อนปี ค.ศ. 1100 ก็ถูกย้ายมาที่มหาวิหารนักบุญจอร์จ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

นักบุญลุดมิลาแห่งโบฮีเมียเป็นที่นับถือและเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์โบฮีเมียและได้รับการประกาศเป็นนักบุญไม่นานหลังจากที่สิ้นพระชนม์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข