ลีโอ หรือ เลโอ สามารถหมายถึง

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข