ลิเวอร์พูล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลิเวอร์พูล สามารถหมายถึง เป็ด

นอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังเป็นชื่อเมือง