ลิสการ์ดส์แบคเคิน

ลิสการ์ดส์แบคเคิน (นอร์เวย์: Lysgårdsbakken) เป็นสนามกีฬากระโดดสกีขนาดใหญ่ในเมืองลิลล์แฮมเมอร์ ประเทศนอร์เวย์ เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1990 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1993

ลิสการ์ดส์แบคเคิน
เมืองลิลล์แฮมเมอร์
ประเทศนอร์เวย์
เปิด1993
ปรับปรุงใหม่2007
K-spotK-90
K-123
ข้างของเทือกเขาHS100
HS138
โอลิมปิกโอลิมปิกฤดูหนาว 1994
โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2016

ในปี ค.ศ. 2016 สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2016 ที่นอร์เวย์เป็นเจ้าภาพ

อ้างอิง แก้