ลิฟแอนด์เล็ตดาย

ลิฟแอนด์เล็ตดาย (อังกฤษ: Live And Let Die) เป็นนวนิยายเรื่องที่ 2 ในนวนิยายชุด เจมส์ บอนด์ ที่ เอียน เฟลมมิ่ง แต่งขึ้น พิมพ์จำหน่ายครั้งแรกใน พ.ศ. 2497 และจนถึงปัจจุบัน มีการตีพิมพ์จำหน่ายไปแล้วหลายครั้ง จากหลายสำนักพิมพ์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ต่อกันเป็นทอดๆ เช่น โจนาธาน เคป (Jonathan Cape) ที่เป็นบริษัทและสำนักพิมพ์ที่พิมพ์จำหน่ายเป็นสำนักพิมพ์แรก และตามด้วย แม็คมิลลัน (Macmillan) , เปอร์มาบุ๊คส์ (Permabooks) , แพนบุ๊คส์ (Pan Books) , ไทรแอด/แพนเทอร์ (Triad/Panther) , ไทรแอด/แกรนาด้า (Triad/Granada) , โคโรเน็ตบุ๊คส์ (Coronet Books) , วิคิง/เพ็นกวิน (Viking/Penguin) และ เพนกวินบุ๊คส์ (Penguin Books) ตามลำดับ

  • นวนิยาย เจมส์ บอนด์ เล่มก่อนหน้า : Casino Royale
  • นวนิยาย เจมส์ บอนด์ เล่มถัดไป : Moonraker
ไฟล์:Live And Let Die 1965.jpg
หน้าปกหนังสือ Live and Let Die ที่พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยแพนบุ๊คส์
ไฟล์:Live And Let Die 2002.jpg
หน้าปกหนังสือ Live and Let Die ที่พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545 โดย เพนกวินบุ๊คส์