ลำเส้นใยประสาทตา

ลำเส้นใยประสาทตา (อังกฤษ: Optic tract) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการมองเห็นที่อยู่ภายในสมอง ซึ่งเป็นลำเส้นใยประสาทที่ต่อเนื่องจากเส้นประสาทตา (optic nerve) โดยเริ่มจากส่วนไขว้ประสาทตา (optic chiasm) (ที่ซึ่งข้อมูลภาพจากครึ่งลานสายตาของตาหนึ่งข้ามไปอีกข้างหนึ่ง และภาพจากอีกครึ่งลานสายตาทอดมายังสมองข้างเดียวกัน) ไปยังแลเทอรัล เจนิคูเลต นิวเคลียส (lateral geniculate nucleus)

ลำเส้นใยประสาทตา
(Optic tract)
เส้นประสาทตาข้างซ้าย และลำเส้นใยประสาทตา
รายละเอียด
ส่วนหนึ่งของระบบการมองเห็น
ตัวระบุ
ภาษาละตินtractus opticus
MeSHD065866
นิวโรเนมส์460
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_1684
TA98A14.1.08.404
TA25669
FMA62046
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

การส่งข้อมูลภาพ แก้

ความสัมพันธ์ระหว่างใยประสาทจากเรตินาและลำเส้นใยประสาทตาเป็นดังนี้

ลำเส้นใยประสาทตา ใยประสาทจากครึ่งลานสายตาด้านขมับ
(temporal retinal fibers)
ใยประสาทจากครึ่งลานสายตาด้านจมูก
(nasal retinal fiber)
ข้างขวา จากตาขวา จากตาซ้าย
ข้างซ้าย จากตาซ้าย จากตาขวา

พยาธิสภาพ แก้

รอยโรคที่เกิดที่ลำเส้นใยประสาทตาข้างซ้ายจะทำให้เกิดตาบอดครึ่งซีกซ้าย (right-sided homonomous hemianopsia)

ภาพอื่นๆ แก้