ลำเส้นใยประสาทตา

ลำเส้นใยประสาทตา (อังกฤษ: Optic tract) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการมองเห็นที่อยู่ภายในสมอง ซึ่งเป็นลำเส้นใยประสาทที่ต่อเนื่องจากเส้นประสาทตา (optic nerve) โดยเริ่มจากส่วนไขว้ประสาทตา (optic chiasm) (ที่ซึ่งข้อมูลภาพจากครึ่งลานสายตาของตาหนึ่งข้ามไปอีกข้างหนึ่ง และภาพจากอีกครึ่งลานสายตาทอดมายังสมองข้างเดียวกัน) ไปยังแลเทอรัล เจนิคูเลต นิวเคลียส (lateral geniculate nucleus)

ลำเส้นใยประสาทตา
(Optic tract)
Gray773.png
เส้นประสาทตาข้างซ้าย และลำเส้นใยประสาทตา
ละติน tractus opticus
Gray's subject #189 814
เป็นส่วนของ ระบบการมองเห็น
NeuroNames hier-443
Dorlands/Elsevier t_15/12817061

การส่งข้อมูลภาพแก้ไข

ความสัมพันธ์ระหว่างใยประสาทจากเรตินาและลำเส้นใยประสาทตาเป็นดังนี้

ลำเส้นใยประสาทตา ใยประสาทจากครึ่งลานสายตาด้านขมับ
(temporal retinal fibers)
ใยประสาทจากครึ่งลานสายตาด้านจมูก
(nasal retinal fiber)
ข้างขวา จากตาขวา จากตาซ้าย
ข้างซ้าย จากตาซ้าย จากตาขวา

พยาธิสภาพแก้ไข

รอยโรคที่เกิดที่ลำเส้นใยประสาทตาข้างซ้ายจะทำให้เกิดตาบอดครึ่งซีกซ้าย (right-sided homonomous hemianopsia)

ภาพอื่นๆแก้ไข