ลำน้ำยัง หรือ ลำพะยัง เป็นลำน้ำสาขาซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และบางส่วนของจังหวัดยโสธร

ลำน้ำยัง
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มน้ำชี
ชื่อแหล่งน้ำลำน้ำยัง
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว225 กิโลเมตร
ต้นน้ำเทือกเขาภูพาน
ที่ตั้งของต้นน้ำบ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ท้ายน้ำแม่น้ำชี
ที่ตั้งของท้ายน้ำบ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
แผนที่

เส้นทางแม่น้ำแก้ไข

ลำน้ำยัง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานที่บ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสันปันน้ำของลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำสงคราม ไหลผ่านอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และไหลมามาบรรจบกับแม่น้ำชีที่บ้านแจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รวมระยะทาง 225 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 4,134.31 ตร.กม. หรือ 2,583,945 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และบางส่วนของจังหวัดยโสธร[1]

แหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำแก้ไข

เมื่อวันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร สภาพภูมิประเทศลำพะยังที่บ้านกุดตอแก่น และที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน (ห้วยวังคำ) บ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ดังกล่าว ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ตอนล่างได้อีกส่วนหนึ่ง และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดความจุ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบเสร็จ

 • อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง บ้านหนองไฮ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำน้ำสาขาแก้ไข

 • ห้วยสะทด
 • ห้วยหลัว
 • ห้วยผึ้ง
 • ห้วยจุมจัง
 • ห้วยหลักทอด
 • ห้วยสมสนุก
 • ห้วยแดง
 • ห้วยวังนอง
 • ห้วยพุงใหญ่
 • ห้วยวังหลวง
 • ห้วยแกวใหญ่
 • ห้วยมะโน
 • ห้วยยาง

อ้างอิงแก้ไข

[2]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°19′14″N 105°30′29″E / 15.320556°N 105.508056°E / 15.320556; 105.508056

 1. http://mekhala.dwr.go.th/knowledge-basin-chee.php
 2. https://sites.google.com/site/lamprayangwatershed/prawati-khwam-pen-ma-khxng-khorngkar