ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์อดีตออสเตรีย-ฮังการี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
หกลำดับแรกก่อนล่มสลาย

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918

1.มกุฎราชกุมาร
2.อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต
3.อาร์ชดยุกเฟลิกซ์
4.อาร์ชดยุกคาร์ล ลุดวิก
5.อาร์ชดยุกแม็กซิมิเลียน อูเกน
6.อาร์ชดยุกลุดวิก วิกเตอร์
หกลำดับแรก

ณ วันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2019

1.อาร์ชดยุกแฟร์ดีนันท์
2.อาร์ชดยุกเกออร์ค
3.อาร์ชดยุกคาร์ล คอนสแตนติน
4.อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต
5.อาร์ชดยุกรัชทายาทแห่งออสเตรีย-เอสเต ไฟล์:Amadeo belgium.jpg
6. อาร์ชดยุกมัคซีมีลีอาน

แนวการสืบทอดบัลลังก์แห่งออสเตรีย - ฮังการีเป็นไปตามเกณฑ์ของ กฎหมายกึ่งซาลิก กล่าวคือคล้ายกับกฎหมายซาลิกแต่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นครองบัลลังก์ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีทายาทที่เป็นผู้ชาย

ระบอบกษัตริย์แห่งออสเตรีย-ฮังการี ถูกยกเลิกใน ปี พ.ศ. 2461เมื่อสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ปัจจุบันคือ คาร์ลส์แห่งฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน หลานชายของ คาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรียจักรพรรดิองค์สุดท้าย

กฎหมายสืบทอดราชสมบัติออสเตรีย

แก้

กฎหมายการสืบทอด ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ในระยะแรกของราชวงศ์ Habsburgs นำกฎแห่ง สิทธิบุตรหัวปี หรือพระโอรสองค์โตจะมีสิทธิก่อน แต่หลักการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการจนมีพระประสงค์ของจักรพรรดิ เฟอร์ดินานด์ที่ 2 ใน ปี 1621 เพื่อครอบครองดินแดนในออสเตรียชั้นใน และข้อจำกัดในการเรียกร้องเงินรายปีของพระราชโอรสคนเล็ก ดังนั้นเจตจำนงของเฟอร์ดินันด์ ( แก้ไขเพิ่มเติมใน ปี 1635 ขยายการแบ่งแยกไม่ได้กับการได้มาและการรวมดินแดนในอนาคตทั้งหมด) จึงเป็นเอกสารพื้นฐานที่กำหนดกฎการสืบทอดของราชวงศ์

ในช่วงสงครามและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ซ้ำ จักรพรรดิเลโอโปลด์ทรงจัดตั้งกฎหมายการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนสำหรับราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ลีโอโปลด์ที่ 1 และพระราชโอรสทั้งสองของพระองค์ โจเซฟและคาร์ลทรงลงนามในสนธิสัญญาสืบราชสันตติวงศ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1703 (Pactum mutuae Successionis) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คาร์ลทรงรับตำแหน่งกษัตริย์แห่งสเปนอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายถึงราชวงศ์จะแบ่งออกเป็นสายสเปนและสายออสเตรีย(สายหลักของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์) สนธิสัญญา Pactum Mutuae Successionis ได้เปลี่ยนแปลงหลักการสืบราชสันตติวงศ์ในเชื้อสายชายซึ่งก่อตั้งโดยพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1621 ยอมรับการสืบราชสันตติวงศ์ของสตรี แต่เฉพาะในกรณีที่ไม่มีเชื้อสายชายทั้งหมด หรือเรียกว่า กฎหมายกึ่งซาลิก จึงเรียงลำดับการสืบสันตติวงศ์ได้ดังนี้[1]

 1. สิทธิของเพศชายมาก่อน
 2. หากทั้งสองสายไม่มีทายาทชาย สายสเปนจะกลับมารวมกับสายออสเตรีย ส่งต่อให้โอรสคนที่สามของ ลีโอโปลด์ที่ 1แทน
 3. กรณีไม่มีทายาทชายเหลืออยู่เลย ให้ทายาทหญิงสายออสเตรียมีสิทธิก่อน
 4. กรณีไม่มีทายาทหญิงสายออสเตรีย ให้ทายาทหญิงสายสเปนมีสิทธิ

ลีโอโปลด์สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1705 โจเซฟ บุตรชายของเขาสืบต่อจากตำแหน่งจักรพรรดิเป็น จักรพรรดิโยเซ็ฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สิ้นพระชนม์ทิ้งพระธิดาที่ยังไม่ได้แต่งงานสองคน หนึ่งในนั้นคือ มาเรีย อมาเลีย ซึ่งจะอภิเษกสมรสกับ ในปี ค.ศ. 1722 คาร์ล อัลเบรชท์ ผู้ที่จะได้รับสิทธิปกครองบาวาเรีย คาร์ลขึ้นเป็นจักรพรรดิในฐานะจักรพรรดิคาร์ลที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และได้รับมรดกดินแดนฮับส์บูร์กตามสนธิสัญญาสืบทอด พระองค์ได้เขียนพินัยกรรมโดยให้ธิดามีลำดับความสำคัญเหนือทายาทชายจากสายอื่น ในกรณีที่สายเลือดชายของเขาสิ้นสุดลง (ซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาครอบครัวปี 1703 หรือ Pactum Mutuae Successionis) ผลที่ตามมาของความขัดแย้งในราชสำนักทำให้เกิด "การประชุมส่วนตัว" (ประกอบด้วยเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย เคานต์ไซเลิร์น และองคมนตรีสองคน) ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้เผยแพร่และชี้แจงกฎหมายการสืบทอดตำแหน่ง[1]

ผลที่ตามมาก็คือการประชุมสาธารณะของคณะองคมนตรีและรัฐมนตรีของจักรพรรดิในกรุงเวียนนาเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1713 โดยมีการกล่าวถึงการแก้ไขการสืบทอดตำแหน่งของคาร์ลที่ 6 สิ่งพิมพ์รับรองเอกสารนี้ภายหลังได้รับการตั้งชื่อว่า มาเป็นแบบ Pragmatic Sanction คือรวมเอาหลักการของการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษควบคู่ไปกับหลักการของการสืบทอดแบบกึ่งซาลิก [2] ซึ่งถูกใช้เป็น "กฎหมายแห่งราชวงศ์ออสเตรีย" ต่อมา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1839 เฟอร์ดินานด์ที่ 1 (จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สิ้นสุดลงกลายเป็นจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีจึงนับลำดับจักรพรรดิใหม่) ทรงประกาศใช้ ธรรมนูญเรื่องครอบครัว (Familienstatut) ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เนื้อหาอยู่ภายใต้คำตัดสินของศาลสูงแห่งออสเตรีย ( oberste Gerichsthof ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 1863 (Gerichtszeitung 1864, n. 27, p. 2265)[3]

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 1900 ฟรานซ์ โจเซฟ ด้วยแรงผลักดันจากความปรารถนาที่จะรักษาความยิ่งใหญ่จึงได้ประกาศใช้เอกสารสำหรับการตีความธรรมนูญปี 1839 อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากตามหัวข้อที่ 1 ของธรรมนูญดังกล่าว การแต่งงานที่เท่าเทียมที่ได้รับความยินยอมเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกราชวงศ์ออสเตรีย เอกสาร ปี 1900 กำหนดว่าการแต่งงานจะต้องได้รับการพิจารณา เท่ากับ:

 • สมาชิกของราชวงศ์ออสเตรีย
 • สมาชิกของราชวงศ์ของคริสต์นิกายอื่นที่ครองราชย์หรือเคยครองราชย์มาก่อน
 • สมาชิกของราชวงศ์เจ้าชายที่มีสิทธิ เอเบนบูร์ทิกเคท (ความเท่าเทียมกัน) ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ สมาพันธรัฐเยอรมัน 1815 และตามพระราชบัญญัติของ ฟรานซิส ประกาศใช้ใน เมืองบราติสลาวา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 1825 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สืบสันดานเหล่านี้เป็นผู้สืบสันดานของการสมรสที่ได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกัน หรือในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติที่คล้ายกัน สามารถแสดงถึงความสูงส่งโดยกำเนิดภายใต้เงื่อนไขของ ริตเตอร์-เทิร์นเนียร์- และสติฟต์มาซิกเคท และการสืบเชื้อสายมาจากแปดในแปด (ปู่ทวดของบิดาแปดคนและปู่ทวดของมารดาแปดคน) แล้วบรรพบุรุษของบิดามารดาใน 5 รุ่นต้องเป็นสายตรงทั้ง 2 ฝั่ง มีสถานภาพขุนนางชั้นสูงยาวนานกว่า 300 ปี สุดท้าย พิสูจน์ให้อีกสิบหกครอบครัว (ปู่ทวดของบิดาแปดคนและปู่ทวดของมารดาแปดคน) มีสถานะของ Ritterbürtigkeit[4][3]

“การแต่งงานอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถถือว่าเท่าเทียมกันได้ เรียกว่าการแต่งงานต่างฐานันดร และไม่ได้รับผลประโยชน์จากการแต่งงานที่เท่าเทียมกัน"[3]

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นบทบัญญัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์ในราชวงศ์ฮับส์บูร์ก แต่ด้วยอำนาจ (ในฐานะประมุขแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กและโดยนิตินัยเป็นจักรพรรดิ) ของออตโตแห่งฮับส์บูร์ก ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎที่ว่าด้วยความเท่าเทียมของการสมรสโดยไม่มีข่าวการประท้วงจากสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ หากเป็นเช่นนั้นตามหลักการถือว่ากฎสามารถแก้ไขได้เนื่องจากฐานะประมุขแห่งราชวงศ์ ลูกชายคนโตของออตโต คาร์ลแห่งฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน ประมุขแห่งราชวงศ์ปัจจุบัน สมรสไม่เท่าเทียมกันตามกฎหมายของราชวงศ์แม้ว่าคู่สมรสจะมีตำแหน่งขุนนางก็ตาม แต่ในขณะนี้เหมือนว่าไม่มีใครตั้งคำถามถึงตำแหน่งของเฟอร์ดินันด์ ลูกชายของเขาในฐานะรัชทายาทและเป็นลำดับแรกในการสืบทอด

ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ [5]

แก้

ประมุขแห่งราชวงศ์

แก้

อ้างสิทธิ์ : จักรพรรดิแห่งออสเตรีย, กษัตริย์แห่งฮังการี, โบฮีเมีย, โครเอเชีย, ดัลเมเชีย, สลาโวเนีย กาลิเซีย อิลลิเรีย และเยรูซาเลม

พระราชโอรสองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิอ๊อตโต้ที่ 1 แห่งออสเตรีย (สมเด็จพระราชาธิบดีอ๊อตโต้ที่ 2 แห่งฮังการี)กับ เจ้าหญิงเรจิน่าแห่งแซ็กซ์-ไมนินเจน

ลำดับการสืบสันตติวงศ์แห่งราชบัลลังก์อิมพีเรียลออสเตรีย-ฮังการี

แก้
 1. อาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์ โดยนิตินัยมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2538 พระราชโอรสพระองค์เดียวในอาร์คดยุคคาร์ล ประมุขแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน อ้างสิทธิ์ : อาร์คดยุคและเจ้าชายรัชทายาทแห่งออสเตรีย, เจ้าชายรัชทายาทแห่งฮังการี, โบฮีเมีย, โครเอเชีย, ดัลเมเชีย, สลาโวเนีย กาลิเซีย อิลลิเรีย และเยรูซาเลม
 2. อาร์คดยุคจอร์ชแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2507 พระราชอนุชาองค์เล็กในอาร์คดยุคคาร์ลประมุขแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน
 3. อาร์คดยุคคาร์ล คอนสแตนตินแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 พระราชโอรสพระองค์เดียวในอาร์คดยุคจอร์ช
 4. อาร์คดยุคลอเรนซ์แห่งออสเตรีย-เอสต์ เจ้าชายแห่งเบลเยียม ประสูติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2498 พระโอรสในอาร์คดยุคโรเบิร์ตแห่งออสเตรีย-เอสต์ พระปิตุลาในอาร์คดยุคคาร์ล ประมุขแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน
 5. อาร์คดยุคอเมดิโอ้แห่งออสเตรีย-เอสต์ เจ้าชายแห่งเบลเยียม ประสูติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคลอเรนซ์
 6. อาร์คดยุคโจคิมแห่งออสเตรีย-เอสต์ เจ้าชายแห่งเบลเยียม ประสูติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคลอเรนซ์
 7. อาร์คดยุคเจอร์ฮาร์ดแห่งออสเตรีย-เอสต์ ประสูติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคโรเบิร์ต และเป็นพระอนุชาในอาร์คดยุคลอเรนซ์
 8. อาร์คดยุคมาร์ตินแห่งออสเตรีย-เอสต์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2502 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคโรเบิร์ต
 9. อาร์คดยุคมาร์โธโลมอสแห่งออสเตรีย-เอสต์ ประสูติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคมาร์ติน
 10. อาร์คดยุคเฟลิกซ์ มาร์ตินแห่งออสเตรีย-เอสต์ ประสูติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคมาร์ติน
 11. อาร์คดยุคคาร์ล ฟิลิปป์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2497 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคเฟลิกซ์
 12. อาร์คดยุคจูเลียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 พระโอรสในอาร์คดยุคคาร์ล ฟิลิปป์กับพระชายาองค์แรก
 13. อาร์คดยุคหลุยส์ ดาเมียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2541 พระโอรสในอาร์คดยุคคาร์ล ฟิลิปป์กับพระชายาองค์ที่ 2
 14. อาร์คดยุคเฟลิกซ์ คาร์ลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 พระโอรสในอาร์คดยุคไรมันด์
 15. อาร์คดยุคสเตฟานแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2504 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคเฟลิกซ์
 16. อาร์คดยุคคริสโตฟ แอนเดรียส์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2537 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคสาตฟาน
 17. อาร์คดยุคแพลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคสเตฟาน
 18. อาร์คดยุครูดอล์ฟแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคคาร์ล ลุดวิกซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดิอ๊อตโต้และเป็นพระปิตุลาในอาร์คดยุคคาร์ล มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี อีกด้วย
 19. อาร์คดยุคคาร์ล คริสเตียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 20. อาร์คดยุคโจฮันเนสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 21. อาร์คดยุคโธมัสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2526 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 22. อาร์คดยุคฟรานซ์ ลุดวิกแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535 พระโอรสองค์ 4 ในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 23. อาร์คดยุคไมเคิลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 พระโอรสองค์ที่ 5 ในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 24. อาร์คดยุคโจเซฟแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 พระโอรสองค์สุดท้องในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 25. อาร์คดยุคคาร์ล คริสเตียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2497 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคคาร์ล ลุดวิก
 26. อาร์คดยุคไอเมอร์ อิมมานูเอลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2528 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคคาร์ล คริสเตียน
 27. อาร์คดยุคคริสโตฟ เฮ็นรี่แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคคาร์ล คริสเตียน
 28. อาร์คดยุคอเล็กซานเดอร์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2533 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคคาร์ล คริสเตียน
 29. อาร์คดยุคคาร์ล ปีเตอร์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 30. อาร์คดยุคลอเรนซ์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2546 พระโอรสในอาร์คดยุคคาร์ล ปีเตอร์
 31. อาร์คดยุคซีเมออนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2501 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุครูดอล์ฟ
 32. อาร์คดยุคโจฮันเนส รูดอล์ฟแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2540 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคซีเมออน
 33. อาร์คดยุคลุดวิก คริสเตียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคซีเมออน
 34. อาร์คดยุคฟิลลิป โจเซฟแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 พระโอรสองค์สุดท้องในอาร์คดยุคซีเมออน
 35. อาร์คดยุคแม็กซีมีเลียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 พระโอรสในอาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตในอาร์คดยุคแม็กซีมีเลียน ยูเจน พระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ล และเป็นพระปิตุลาในสมเด็จพระจักรพรรดิอ๊อตโต้อีกด้วย
 36. อาร์คดยุคนิโคเลาส์ เฮ็นริคแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคแม็กซีมีเลียน
 37. อาร์คดยุคคอนสแตนตินแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคแม็กซีมีเลียน
 38. อาร์คดยุคฟิลิลป โจคิมแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2505 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคเฮ็นริค
 39. อาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์ คาร์ลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคเฮ็นริค
 40. อาร์คดยุคเจคอบ แม็กซีมีเลียนแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2542 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์ คาร์ล
 41. อาร์คดยุคคอนราดแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2514 พระโอรสองค์สุดท้องในอาร์คดยุคเฮ็นริค
 42. อาร์คดยุคอัลเบิร์ตแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2506 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคลีโอ สเตฟาน
 43. อาร์คดยุคฮิวเบอร์ตัสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคลีโอ สเตฟาน
 44. อาร์คดยุคฟิลิป เบอร์นาร์ดแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคลีโอ สเตฟาน
 45. อาร์คดยุคลีโอ สเตฟานแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระโอรสองค์สุดท้องในอาร์คดยุคบีโอ สเตฟาน
 46. อาร์คดยุคโจเซฟ คาร์ลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 47. อาร์คดยุคโจเซฟ อัลเบิร์ตแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคโจเซฟ คาร์ล
 48. อาร์คดยุคพอล ลีโอแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2539 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคโจเซฟ คาร์ล
 49. อาร์คดยุคแอนเดรียส์ ออกัสตินุสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2506 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 50. อาร์คดยุคเฟรเดอริกแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 พระโอรสองค์โตในอาร์คแอนเดรียส์ ออกัวตินุส
 51. อาร์คดยุคปิแอร์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 พระโอรสองค์รองในอาร์คดยุคแอนเดรียส์ ออกัสตินุส
 52. อาร์คดยุคเบเนดิกต์ อเล็กซานเดอร์แห่งออสเตรีย 26 กันยายน พ.ศ. 2548 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคแอนเดรียส์ ออกัสตินุส
 53. อาร์คดยุคนิโคเลาส์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 54. อาร์คดยุคนิโคลัสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคนิโคเลาส์
 55. อาร์คดยุคซานทิเอโก้แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พระโอรสองค์เล็กในอาร์คดยุคนิโคเลาส์
 56. อาร์คดยุคโจฮันเนสแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 พระโอรสองค์สุดท้องในอาร์คดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 57. อาร์คดยุคลีโอนาร์ดแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระโอรสในอาร์คดยุคสเตฟาน
 58. อาร์คดยุคเกซ่าแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 พระโอรสในอาร์คดยุคโจเซฟ ฟรานซ์ และ พระอนุชาในอารคดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 59. อาร์คดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 พระโอรสองค์โตในอาร์คดยุคเกซ่า
 60. อาร์คดยุคฟิลลิป เปาโลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 พระโอรสในอาร์คดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์
 61. อาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระโอรสองค์ที่ 2 ในอาร์คดยุคเกซ่า
 62. อาร์คดยุคลาซโล่แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 พระโอรสในอาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์
 63. อาร์คดยุคแม็กซีมีเลียน ฟิลิลปแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 พระโอรสองค์ที่ 3 ในอาร์คดยุคเกซ่า
 64. อาร์คดยุคไมเคิลแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 พระโอรสในอาร์คดยุคโจเซฟ ฟรานซ์ และ พระอนุชาในอาร์คดยุคโจเซฟ อาร์แพ็ค
 65. อาร์คดยุคเอด๊วดแห่งออสเตรีย ปะสูติเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2510 พระโอรสในอาร์คดยุคไมเคิล
 66. อาร์คดยุคพอล เบเนดิกต์แห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 พระโอรสในอาร์คดยุคเอด๊วด
 67. อาร์คดยุคพอล รูดอล์ฟแห่งออสเตรีย ประสูติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2511

รายการอ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 "Pragmatic Sanction of 1713". www.heraldica.org.
 2. Heraldica: Leggi di successione degli Asburgo d'Austria
 3. 3.0 3.1 3.2 "House Law of Austria (1839)". www.heraldica.org.
 4. ritterbürtig หมายถึง equal to a nobleman, knighthood
 5. "Empire of Austria-Hungary - House of Habsburg-Lorraine". www.almanachdegotha.org.