บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลาห์ตี (ฟินแลนด์: Lahti; สวีเดน: Lahtis) เป็นเมืองและเทศบาลในประเทศฟินแลนด์ ลาห์ตีมีความหมายว่า อ่าว เมืองนี้ได้รับกล่าวถึงในเอกสารครั้งแรกในปี ค.ศ. 1445

ศูนย์กลางของเมืองลาห์ตี