เปิดเมนูหลัก

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เป็นลานสวนกลางแจ้งตั้งอยู่บริเวณมุมถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาไชย เขตพระนคร ตั้งชื่อตามพระนามกรมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้าง มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการรจัดสร้างพลับพลาที่ประทับเพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกรับแขกเมืองของประเทศ ลานพลับพลาแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนสถานที่เดิมของศาลาเฉลิมไทย ที่ได้รื้อถอนไปด้วยเหตุผลด้านทัศนียภาพ

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
Maha Chetsadabodin Pavilion Court
Maha Chetsadabodin Pavilion (II).jpg
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ศาลาทรงลำยองรูปแบบไทยประเพณี
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทลานพลับพลา
เมืองเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย
การก่อสร้าง
เริ่มสร้างพ.ศ. 2532
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
สถาปนิก
ข้อมูลอื่น
หมายเหตุเดิมเป็นที่ตั้งของศาลาเฉลิมไทย

ทัศนียภาพบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสิ่งปลูกสร้างและสำคัญหลายแห่ง เช่น โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ป้อมมหากาฬ และพระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง วัดสระเกศ


อ้างอิงแก้ไข

  • ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์, นาฎยศิลป์รัชกาลที่ 9, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข