ละอองดาว (ละครโทรทัศน์)

ละอองดาว เป็นละครไทย สร้างจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกันของพนมเทียน สร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ออกอากาศทางช่อง 9 นำแสดงโดยพิศาล อัครเศรณี, กนกวรรณ ด่านอุดม และอรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2534 ออกอากาศทางช่อง 7 นำแสดงโดยสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ และวรุฒ วรธรรม และครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2550 ออกอากาศทางช่อง 5 นำแสดงโดยพิยดา อัครเศรณี และสหรัถ สังคปรีชา ครั้งที่สี่ในปี พ.ศ. 2560 เริ่มตอนแรกวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ต่อจากละครเรื่อง นักรบตาปีศาจ ออกอากาศทางช่อง 7 นำแสดงโดยทิสานาฏ ศรศึก และอรรคพันธ์ นะมาตร์ ออกอากาศทุกวัน พุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.15.-22.30 น.

ละอองดาว
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยพ.ศ. 2519 ช่อง 9
พ.ศ. 2534 ดาราวีดีโอ
พ.ศ. 2550 เอ็กแซ็กท์ / ซีเนริโอ
พ.ศ. 2560 บริษัทเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ :พนมเทียน
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2519
-
พ.ศ. 2534
ปราณ ประมูลเลิศ
พ.ศ. 2550
วรรณา แต่พสุเลิศ
พ.ศ. 2560
คุณชาย-สรรพชัย เกิดอุทัย
กำกับโดยพ.ศ. 2519
-
พ.ศ. 2534
มานพ สัมมาบัติ
พ.ศ. 2550
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
พ.ศ. 2560
ชัชวาลย์ คล้องช้าง
แสดงนำพ.ศ. 2519
กนกวรรณ ด่านอุดม
พิศาล อัครเศรณี
พ.ศ. 2534
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
วรุฒ วรธรรม
พ.ศ. 2550
พิยดา อัครเศรณี
สหรัถ สังคปรีชา
พ.ศ. 2560
ทิสานาฏ ศรศึก
อรรคพันธ์ นะมาตร์
ดนตรีเปิดพ.ศ. 2519
-
พ.ศ. 2534
ละอองดาว - บิลลี่ โอแกน
พ.ศ. 2550
ละอองดาว - สหรัถ สังคปรีชา
พ.ศ. 2560
ละอองดาว - อรรคพันธ์ นะมาตร์
ดนตรีปิดพ.ศ. 2519
-
พ.ศ. 2534
ละอองดาว - บิลลี่ โอแกน
พ.ศ. 2550
ละอองดาว - สหรัถ สังคปรีชา
พ.ศ. 2560
ถ้าเธอรักฉัน - โบว์ เมลดา สุศรี
จำนวนตอนพ.ศ. 2519 : 35ตอน
พ.ศ. 2534 : 20 ตอน
พ.ศ. 2550 : 25 ตอน
พ.ศ. 2560 : 15 ตอน
การผลิต
ความยาวตอนพ.ศ. 2519 : 60 นาที
พ.ศ. 2534 : 60 นาที
พ.ศ. 2550 : 60 นาที
พ.ศ. 2560 : 130 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2519
ช่อง 9
พ.ศ. 2534, 2560
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2560
ช่อง 5
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2560
27 กันยายน พ.ศ. 2560 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แหล่งข้อมูลอื่น
ละอองดาว (ช่อง 7)
ข้อมูลจากสยามโซน

นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์ไทยถึงสองครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 โดยสุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ กำกับการแสดงโดยส.อาสนจินดา นำแสดงโดยสมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุษกร สาครรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิศากร ฯลฯ และครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2523 โดยอัครเศรณีภาพยนตร์ กำกับโดยพิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดยพิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายครั้งแรกวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ที่โรงภาพยนตร์เอเธนส์

นักแสดงนำแก้ไข

ปี พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ 16 มม. ละคร ช่อง 9 ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 7 ละคร ช่อง 5 ละคร ช่อง 7
ผู้สร้าง สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ อัครเศรณีภาพยนตร์ ดาราวิดีโอ เอ็กแซ็กท์ซีเนริโอ เจเอสแอล
บทแสดง ปราณประมูล วรรณา แต่งพสุเลิศ คุณชาย
สรรพชัย เกิดอุทัย
กำกับการแสดงโดย ส.อาสนจินดา พิศาล อัครเศรณี มานพ สัมมาบัติ สันต์ ศรีแก้วหล่อ ชัชวาลย์ คล้องช้าง
นักแสดงหลัก
ละอองดาว เบญจรงค์ (แตน)
เจ้าหญิงละอองดาว นภดล
หม่อมเจ้าหญิงละอองดาว มยุรฤทธิ์
พิศมัย วิไลศักดิ์ กนกวรรณ ด่านอุดม เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ พิยดา อัครเศรณี ทิสานาฏ ศรศึก
กรกฏ เบญจรงค์ สมบัติ เมทะนี พิศาล อัครเศรณี วรุฒ วรธรรม สหรัถ สังคปรีชา อรรคพันธ์ นะมาตร์
ผดาชไม (ผดา / ฮันนี่) กิ่งดาว ดารณี อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ลินดา ค้าธัญเจริญ เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล ปานวาด เหมมณี ปุณยาพร พูลพิพัฒน์
หม่อมเจ้าสดายุ มยุรฤทธิ์ สมบัติ เมทะนี พล ตัณฑเสถียร เคลลี่ ธนะพัฒน์
ธัชชัย ธัชสกุล ประจวบ ฤกษ์ยามดี มนตรี เจนอักษร สัญญา คุณากร อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล กรเศก โคนินทร์
เจ้าคำอินทร์ นภดล พิพัฒน์พล โกมารทัต นิธิชัย ยศอมรสุนทร ดนัย สมุทรโคจร
เสด็จพระองค์หญิงพราวนภางค์ นภดล จารุวรรณ ปัญโญภาส เดือนเต็ม สาลิตุล
เริงใจ รัตนมหาศาล (นิด) กันตา ดานาว เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้ อาภา ภาวิไล
ขุนอรรถวาที ชาลี ยมาภัย วัชระ ปานเอี่ยม อรุณ ภาวิไล
ชวนชม ศศิธร เพชรรุ่ง มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา รสริน จันทรา
หม่อมราชวงศ์หญิงชลธิชา มยุรฤทธิ์ สุวดี แสงสา กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ ปภาดา กลิ่นสุมาลย์
งามตา จันทนา ศิริผล ปนัดดา โกมารทัต
รุ้งเพชร รักษ์สุดา สินวัฒนา ปริษา ทนาวิวัฒน์
สกุลตลา เกรซ มหาดำรงค์กุล ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร
อุ่นเรือน น้ำทิพย์ เสียมทอง
นักแสดงรับเชิญ
เจ้าชายจักราชัย วีรยุทธ รสโอชา รอน บรรจงสร้าง จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
ไกร เบญจรงค์ อดิเรก จันทร์เรือง อัศวิน รัตนประชา ตฤณ เศรษฐโชค
พ่อเลี้ยงพูนสวัสดิ์ คำแปง เรืองฤทธิ์ วิสมล ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
ลุงชัย ญาณี ตราโมท
ละอองดาว (ตอนเด็ก) ตุ๊กตา จินดานุช ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์
ผดาชไม (ตอนเด็ก) ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์
กรกฏ (ตอนเด็ก) ด.ช.บอย เนติลักษณ์ ด.ช.ปัญกร จันทศร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข