ละครโทรทัศน์ของสถานีทีวีอาซาฮิ

ละครโทรท้ศน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรท้ศน์ TV Asahi แบ่งออกตามวันที่ออกอากาศ ดังนี้

  • ละครวันพุธ เวลา 21:00 น.
  • ละครวันพฤหัสบดี เวลา 20:00 น.
  • ละครวันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น.
  • ละครวันศุกร์ เวลา 21:00 น.
  • ละครวันศุกร์ เวลา 23:00 น.