ลมเฉือน (อังกฤษ: wind shear, windshear) คือกระแสลมหลายกระแสที่มีความแตกต่างด้านความเร็ว และอาจมีความแตกต่างด้านทิศทางร่วมด้วย เกิดขึ้นเหนือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่กินบริเวณไม่กว้างนัก ลมเฉือนมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ลมเฉือนแนวตั้งคือการที่ในบริเวณนั้นความเร็วลมที่ระดับความสูงต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ลมเฉือนแนวนอนคือการที่กระแสลม ณ ระดับความสูงใดความสูงหนึ่ง มีความเร็วไม่เท่ากัน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ความสูงนั้น ๆ [1]

ลมเฉือนสร้างผลกระทบต่อการควบคุมการขึ้นบินและลงจอดของอากาศยานอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของอุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ

อ้างอิง

แก้