ฤทธิ์ เลี้ยงประเสริฐ

ฤทธิ์ เลี้ยงประเสริฐ เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2445 – 2446 ที่บ้านท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพี่น้อง 7 คน โดยเป็นชาย 6 คน หญิง 1 คน โดยพี่น้องที่เป็นชาย 5 คนคือ แก้ว เลี้ยงประเสริฐ โต๊ะ เลี้ยงประเสริฐ โพล้ง เลี้ยงประเสริฐ แพ เลี้ยงประเสริฐ และพลอย เลี้ยงประเสริฐ เป็นนักมวยมีชื่อเสียงทั้งหมด

ฤทธิ์ เลี้ยงประเสริฐ
พี่น้องเลี้ยงประเสริฐ นักมวยไทยชาวไทยยุคคาดเชือก แห่งบ้านคุ้งตะเภา คนนั่งหน้าคือนายสอน เลี้ยงประเสริฐ บิดา, แถวยืนจากซ้ายไปขวา- นายพลอย, นายแพ, นายฤทธิ์, นายโพล้ง, นายโต๊ะ และนายแก้ว
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อจริง ฤทธิ์ เลี้ยงประเสริฐ
วันเกิด ประมาณ พ.ศ. 2445 – 2446
สถานที่เกิด บ้านท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เสียชีวิต ไม่ทราบวัน
สถานที่เสียชีวิต จังหวัดอุตรดิตถ์
สถิติ
ชก
ชนะ
ชนะน็อก
แพ้
เสมอ

นายฤทธิ์เข้ามาชกในกรุงเทพฯพร้อมกับนายโต๊ะและนายพลอย ผลงานที่ปรากฏ เคยเสมอกับบังสะเล็บ ศรไขว้ นักมวยไทยเชื้อสายแขกชวา กลับไปอุตรดิตถ์พร้อมกับพี่น้องคนอื่น เสียชีวิตปีใดไม่ปรากฏ

อ้างอิงแก้ไข

  • สมพงษ์ แจ้งเร็ว. 5 ใบเถาแห่งอุตรดิตถ์ ศิษย์ร่วมสำนักพระยาพิชัยดาบหัก. ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 5 (11). กันยายน 2527. หน้า 44 – 53