ฤดูพายุไซโคลนมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ พ.ศ. 2564–2565

ฤดูพายุไซโคลนมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ พ.ศ. 2564–2565 เป็นฤดูกาลในปัจจุบันของวัฏจักรรายปีของการก่อตัวพายุหมุนเขตร้อนและพายุหมุนกึ่งเขตร้อน โดยฤดูกาลเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และไปสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมีข้อยกเว้นสำหรับมอริเชียสและเซเชลส์ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันที่เหล่านี้เป็นช่วงเวลาตามธรรมเนียมนิยมซึ่งเป็นช่วงจำกัดของแต่ละปี ซึ่งมีพายุหมุนเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนก่อตัวภายในแอ่ง ภายในทางตะวันตกของเส้น 90 °ตะวันออก และทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร พายุหมุนเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแอ่งนี้จะได้รับการเฝ้าระวังโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาชำนัญพิเศษประจำภูมิภาคในเรอูนียง

ฤดูพายุไซโคลนมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ พ.ศ. 2564–2565
2021-2022 South-West Indian Ocean cyclone season summary.png
แผนที่สรุปฤดูกาล
ขอบเขตฤดูกาล
ระบบแรกก่อตัว20 มกราคม พ.ศ. 2565
(สถิติช้าที่สุด)
ระบบสุดท้ายสลายตัว7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พายุมีกำลังมากที่สุด
ชื่อบัตซีราย
 • ลมแรงสูงสุด195 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.)
(เฉลี่ย 10 นาที)
 • ความกดอากาศต่ำที่สุด934 hPa (มิลลิบาร์)
สถิติฤดูกาล
ความแปรปรวนทั้งหมด13 ระบบ
พายุดีเปรสชันทั้งหมด12 ลูก
พายุโซนร้อนทั้งหมด12 ลูก , 1ลูก(ไม่เป็นทางการ)
พายุไซโคลนเขตร้อน5 ลูก
พายุไซโคลนรุนแรง5 ลูก
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งหมด 804 คน
ความเสียหายทั้งหมด> 1.882 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ค่าเงิน USD ปี 2022)
ฤดูพายุไซโคลนมหาสมุทรอินเดียตะวันตก–ใต้
2562–63, 2563–64, 2564–65, 2565–66, 2566–67

ภาพรวมฤดูกาลแก้ไข

2022 KwaZulu-Natal floodsCyclone GombeCyclone EmnatiTropical Storm DumakoCyclone BatsiraiTropical Storm Ana (2022)Tropical cyclone scales#Comparisons across basins
 
พายุไซโคลนเวอร์นันกับพายุดีเปรสชัน 08 เกิดปรากฎการณ์ฟูจิวารา

พายุแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลางอานาแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 20 – 25 มกราคม
ความรุนแรง 85 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
990 hPa (mbar 29.23 นิ้วปรอท)

พายุไซโคลนรุนแรงบัตซีรายแก้ไข

พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง (MFR)
พายุไซโคลนเขตร้อนระดับ 4 (SSHWS)
   
ระยะเวลา 24 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 195 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
934 hPa (mbar 27.58 นิ้วปรอท)

พายุโซนร้อนกำลังปานกลางกลิฟแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 3 – 5 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 75 กม./ชม. (45 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
994 hPa (mbar 29.35 นิ้วปรอท)

พายุโซนร้อนกำลังปานกลางดามาโกแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 10 – 18 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 85 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
993 hPa (mbar 29.32 นิ้วปรอท)

พายุไซโคลนรุนแรงเอ็มนาตีแก้ไข

พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง (MFR)
พายุไซโคลนเขตร้อนระดับ 4 (SSHWS)
   
ระยะเวลา 15 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 175 กม./ชม. (110 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
940 hPa (mbar 27.76 นิ้วปรอท)

พายุโซนร้อนกำลังปานกลางเฟซีเลแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง (MFR)
พายุกึ่งโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 16 (เข้ามาในแอ่ง) – 18 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 85 กม./ชม. (50 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
980 hPa (mbar 28.94 นิ้วปรอท)

พายุไซโคลนรุนแรงเวอร์นันแก้ไข

พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง (MFR)
พายุไซโคลนเขตร้อนระดับ 4 (SSHWS)
   
ระยะเวลา 26 กุมภาพันธ์ (เข้ามาในแอ่ง) – 3 มีนาคม
ความรุนแรง 195 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
950 hPa (mbar 28.05 นิ้วปรอท)

พายุดีเปรสชันเขตร้อน 08แก้ไข

ดีเปรสชันเขตร้อน (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 23 กุมภาพันธ์ – 27 กุมภาพันธ์
ความรุนแรง 55 กม./ชม. (35 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
998 hPa (mbar 29.47 นิ้วปรอท)

พายุไซโคลนรุนแรงกอมเบแก้ไข

พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง (MFR)
พายุไซโคลนเขตร้อนระดับ 3 (SSHWS)
   
ระยะเวลา 5 มีนาคม – 17 มีนาคม
ความรุนแรง 165 กม./ชม. (105 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
960 hPa (mbar 28.35 นิ้วปรอท)

พายุไซโคลนรุนแรงฮาลิมาแก้ไข

พายุไซโคลนเขตร้อนรุนแรง (MFR)
พายุไซโคลนเขตร้อนระดับ 4 (SSHWS)
   
ระยะเวลา 20 มีนาคม – 1 เมษายน
ความรุนแรง 195 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
939 hPa (mbar 27.73 นิ้วปรอท)

พายุดีเปรสชันกึ่งเขตร้อนอิซซาแก้ไข

พายุดีเปรสชันกึ่งเขตร้อน (MFR)
พายุกึ่งโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 12 เมษายน – 13 เมษายน
ความรุนแรง 95 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
994 hPa (mbar 29.35 นิ้วปรอท)

พายุโซนร้อนกำลังแรงจัสมินแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังแรง (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 21 เมษายน – 27 เมษายน
ความรุนแรง 110 กม./ชม. (70 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
982 hPa (mbar 29 นิ้วปรอท)

พายุโซนร้อนกำลังปานกลางคาริมแก้ไข

พายุโซนร้อนกำลังปานกลาง (MFR)
พายุโซนร้อน (SSHWS)
   
ระยะเวลา 5 พฤษภาคม – 7 พฤษภาคม (ออกจากแอ่ง)
ความรุนแรง 75 กม./ชม. (45 ไมล์/ชม.) (เฉลี่ย 10 นาที)
994 hPa (mbar 29.35 นิ้วปรอท)

รายชื่อพายุแก้ไข

ภายในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ เมื่อพายุดีเปรสชันเขตร้อนและพายุดีเปรสชันกึ่งเขตร้อนใดที่ถูกประมาณว่ามีความเร็วลมเฉลี่ยภายใน 10 นาทีที่ 65 กม./ชม. โดยการวัดของศูนย์อุตุนิยมวิทยาชำนัญพิเศษประจำภูมิภาคในเกาะลาเรอูนียง ประเทศฝรั่งเศส (RSMC ลาเรอูนียง) พายุลูกดังกล่าวจะได้รับชื่อ อย่างไรก็ตาม ศูนย์เฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนภูมิภาคย่อยในประเทศมอริเชียสและประเทศมาร์ดากัสการ์จะเป็นผู้กำหนดชื่อให้กับพายุหมุนเขตร้อนแทน โดยศูนย์เฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนภูมิภาคย่อยในประเทศมอริเชียสจะกำหนดชื่อให้กับพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุดีเปรสชันเขตร้อนทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนกำลังปานกลาง ในขอบเขตระหว่างเส้นเมริเดียนที่ 55 องศาตะวันออกไปทางตะวันออกถึง 90 องศาตะวันออก ส่วนพายุดีเปรสชันเขตร้อนใดที่กำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนกำลังปานกลางในขอบเขตระหว่างเส้นเมริเดียนที่ 30 องศาตะวันออกไปทางตะวันออกถึง 55 องศาตะวันออก พายุลูกนั้นจะได้รับชื่อจากศูนย์ย่อยในประเทศมาร์ดากัสการ์ ตั้งแต่ฤดูกาล 2559–2560 เป็นต้นมา ชุดรายชื่อที่ใช้ภายในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้จะถูกนำมาวนใช้ในทุก ๆ สามปี โดยชื่อพายุจะถูกใช้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นชื่อพายุใดที่ถูกนำมาใช้แล้วในฤดูกาลนี้จะถูกถอนออกจากการวนใช้ซ้ำ และจะมีการตั้งชื่อขึ้นมาทดแทนในฤดูกาล 2566–2567 ส่วนชื่อพายุใดที่ยังไม่ถูกใช้จะถูกนำไปใช้อีกครั้งในฤดูกาล 2566–2567[1]

 • อานา
 • บัตซีราย
 • กลิฟ
 • ดามาโก
 • เอ็มนาตี
 • เฟซีเล
 • กอมเบ
 • ฮาลิมา
 • อิซซา
 • จัสมิน
 • คาริม
 • เลตลามา (ยังไม่ใช้)
 • มาอีเปโล (ยังไม่ใช้)
 • นจาซี (ยังไม่ใช้)
 • โอสการ์ (ยังไม่ใช้)
 • ปาเมลา (ยังไม่ใช้)
 • คูเอนติน (ยังไม่ใช้)
 • ราจาบ (ยังไม่ใช้)
 • ซาวานา (ยังไม่ใช้)
 • เตมบา (ยังไม่ใช้)
 • อูยาโป (ยังไม่ใช้)
 • วิเวียน (ยังไม่ใช้)
 • วอลเตอร์ (ยังไม่ใช้)
 • แซงกี (ยังไม่ใช้)
 • เยมูราอี (ยังไม่ใช้)
 • ซาเนเล (ยังไม่ใช้)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Regional Association I Tropical Cyclone Committee (2016). "Tropical Cyclone Operational Plan for the South-West Indian Ocean" (PDF). World Meteorological Organization. สืบค้นเมื่อ 2016-10-05.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข