รูรับแสง หรือ ช่องรับแสง[1] (อังกฤษ: aperture) ในวิชาทัศนศาสตร์ หมายถึงรูหรือช่องเปิดให้แสงเดินทางผ่าน หรือเจาะจงกว่านั้น รูรับแสงและความยาวโฟกัสของระบบเชิงแสงเป็นตัวกำหนดองศารูปกรวยของชุดรังสีที่มายังโฟกัสในระนาบภาพ รูรับแสงกำหนดว่า รังสีที่เข้าได้ขนานกันได้เท่าใด ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อลักษณะปรากฏ ณ ระนาบภาพ หากรูรับแสงแคบ รังสีขนานสูงก็เข้าได้ ทำให้โฟกัสคม ณ ระนาบภาพ หากรูรับแสงกว้าง เช่นนั้นแสงไม่ขนานก็เข้าได้ ทำให้เกิดโฟกัสคมเฉพาะกับรังสีที่มีความยาวโฟกัสหนึ่ง ๆ เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า รูรับแสงกว้างทำให้ภาพคมสำหรับวัตถุที่ระยะทางที่ถูกต้อง รูรับแสงยังกำหนดว่ารังสีที่เข้ามาจะเข้าได้จริงจำนวนเท่าใด และแสงถึงระนาบภาพมากเท่าใดตามลำดับ (ยิ่งรูรับแสงแคบ ภาพยิ่งมืดสำหรับระยะสัมผัสหนึ่ง ๆ) ในตามนุษย์ รูม่านตาเป็นรูรับแสง

รูรับแสงใหญ่ (f/2.8) และเล็ก (f/16)
กลไกรูรับแสงของเลนส์ f/1.8 II ของแคนนอน มีใบพัด (blade) 5 ใบ

เชิงอรรถ แก้

  1. คำว่า "aperture" ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ว่า "รู, ช่อง, ปาก"