รูด็อล์ฟ ชไตเนอร์

(เปลี่ยนทางจาก รูดอล์ฟ ชไตเนอร์)

รูด็อล์ฟ โยเซ็ฟ โลเร็นทซ์ ชไตเนอร์ (เยอรมัน: Rudolf Joseph Lorenz Steiner) เป็นนักปรัชญา นักปฏิรูปสังคม และสถาปนิกชาวออสเตรีย เขามีชื่อเสียงขึ้นมาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากการวิจารณ์แนวคิดและตีพิมพ์ผลงานด้านปรัชญาต่าง ๆ ผลงานชิ้นเด่นคือหนังสือ The Philosophy of Freedom เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรลับด้านเจตนิยมซึ่งต่อมาคือมนุษยปรัชญา แนวคิดขององค์กรนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเทวปรัชญาและอุดมคติเยอรมัน

รูด็อล์ฟ ชไตเนอร์
เกิดรูด็อล์ฟ โยเซ็ฟ โลเร็นทซ์ ชไตเนอร์
27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1861
มูรอกิราย จักรวรรดิออสเตรีย
เสียชีวิต30 มีนาคม ค.ศ. 1925 (64 ปี)
ดอร์นัค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเวียนนา
มหาวิทยาลัยร็อสท็อค
แนวทางปรัชญาตะวันตก
ความสนใจหลัก
อภิปรัชญา, ญาณวิทยา, ปรัชญาในวิทยาศาสตร์, คุยหนิยม, ศาสนาคริสต์
แนวคิดเด่น
มนุษยปรัชญา, anthroposophical medicine, biodynamic agriculture, eurythmy, spiritual science, Waldorf education, holism in science

อ้างอิง

แก้
  1. Carlson, Maria (2015). No Religion Higher Than Truth: A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922. p. 33. ISBN 978-0-69160781-8.
  2. Helmut Zander, Anthroposophie in Deutschland, Göttingen, 2007, ISBN 3-525-55452-4.
  3. Preparata, Guido Giacomo (Fall 2006), "Perishable Money in a Threefold Commonwealth: Rudolf Steiner and the Social Economics of an Anarchist Utopia", Review of Radical Economics, 38 (4): 619–48.
  4. Paddock & Spiegler 2005